Sökning: "musik journalistik"

Hittade 1 avhandling innehållade orden musik journalistik.

  1. 1. Grrlziner : Populärfeminism, identitet & strategier

    Detta är en avhandling från Roskilde : Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

    Författare :Martina Ladendorf; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science.;

    Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka genren grrlziner på Internet, tidningar av och för unga kvinnor som anknyter till samtida feministiska strömningar. Studien har ett flertal teoretiska och metodologiska perspektiv. LÄS MER