Sökning: "musik i förskola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden musik i förskola.

  1. 1. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

    Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

    Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER