Sökning: "muntlig historia"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden muntlig historia.

 1. 1. Den stora gruvstrejken i Malmfälten En muntlig historia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robert Nilsson Mohammadi; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oral history; to give voice; memory; narrative; documentary theatre; solidarity; miners’ strike; mining; miners; labour history; LKAB; The Norrbotten ore fields; wild cat strikes; social movements; the new left; Muntlig historia; att ge röst; minne; berättelse; gruppteater; solidaritet; gruvstrejk; gruvarbete; gruvarbetare; arbetslivshistoria; LKAB; Malmfälten; vilda strejker; sociala rörelser; den nya vänstern; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? : Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973

  Detta är en avhandling från Växjö : Kulturspridaren Förlag

  Författare :Gunnel Holmér; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Glashistoria; glasarbetare; glasbruk; Kosta; svenskt glas; arbetskraftsinvandring; migration; arbete; muntlig historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på arbetskraftsinvandringen till Kosta glasbruk under perioden 1943-1973. Den övergripande frågan är om svenskar och invandrare tilldelades likvärdiga arbetsuppgifter eller om diskriminering kopplad till arbetet förekommit. LÄS MER

 3. 3. Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718 The force of words. Political oaths in Sweden 1520-1718

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Sari Nauman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ed; tillit; kontroll; muntlig kultur; skriftlig kultur; performativitet; tidigmodern tid; Sverige; ovisshet; kröningar; krig; uppror; politisk kultur; kungaförsäkringar; skrift; politiska aspekter; historia History; oaths; trust; control; orality; written culture; performativity; early modern; Sweden; uncertainty; coronation; war; rebellion; political culture;

  Sammanfattning : Political oaths were widespread in medieval times, but all over Europe their use dwindled in the early modern period, resulting in the institution being dismantled in many states. In previous research, this decay has been explained by pointing to the emergence of the state in this period, through processes such as bureaucratization, nationalization, and confessionalization, and, later, secularization. LÄS MER

 4. 4. Det städade folkhemmet : Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Makadam Förlag

  Författare :Emma Strollo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Domestic work; oral history; migration; narrative analysis; German guilt; intersectionality; Hembiträde; hushållsarbete; muntlig historia; oral history; narrativ analys; migration; tyska skulden; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta. Trots en stigande arbetskraftsbrist under efterkrigstiden blev utomnordiska kvinnor anvisade till hembiträdesarbete under två år innan de kunde söka andra arbeten. LÄS MER

 5. 5. Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni” : Un territorio di confine tra Liguria e Provenza

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Riccardo Guglielmi; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; Italian; dialectology; Vallebona; proper names; Liguria; place name; toponymy; microtoponyms; cultural heritage; etymology; rural landscape; ethnography; language area; toponymy recording; place identity; toponymization; toponymic suffixes; diachronic and synchronic perspective; toponymic functions; toponymic competence; toponym constituent; modern and historical sources; historical-linguistic.;

  Sammanfattning : As a special part of our cultural heritage, toponyms have been handed down orally from generation to generation for centuries or more at the place where they were coined, recalling events, activities and knowledge. Especially where written documentation is relatively young, place names offer a way to reach further back into the past. LÄS MER