Sökning: "municipal engineering"

Visar resultat 1 - 5 av 167 avhandlingar innehållade orden municipal engineering.

 1. 1. Inhibition of Nitrification in Municipal Wastewater - Sources, Effects, Evaluation and Remedies

  Detta är en avhandling från Secretary, Water and Environmental Engineering, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, 221 00 LUND, SWEDEN

  Författare :Karin Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Wastewater; Toxicity; Nitrification; Inhibition; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Today, as a rule, the most cost-effective way to remove nitrogen from municipal wastewater is the biological method based on nitrification and subsequent denitrification. All biological systems may be affected by toxicants, and biological nitrogen removal is no exception. LÄS MER

 2. 2. Applying coagulation, flocculation and discfiltration in tertiary treatment

  Detta är en avhandling från Secretary, Water and Environmental Engineering, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, 221 00 LUND, SWEDEN

  Författare :Janne Väänänen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Reducing eutrophication in our surface waters caused by nutrient overload is of importance in order to ensure an environment in ecological balance for future generations. Municipal wastewater treatment plants are the main point source of nutrients emissions. LÄS MER

 3. 3. Characterisation of Fuels and Fly Ashes from Co-Combustion of Biofuels and Waste Fuels in a Fluidised Bed Boiler. A Phosphorus and Alkali Perspective

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Anita Pettersson; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fluidised bed combustion; co-combustion; biofuels; refuse derived fuels; municipal sewage sludge; phosphorus recovery; Energi och material; olivine; Biofuels; zeolites; fertiliser; extraction; kaolin; alkali; sulphur; ash;

  Sammanfattning : In the efforts to create sustainable production of heat and power and to reduce the net CO2 emissions to the atmosphere, alternative fuels are today being utilised. These fuels are, for example, biofuels and waste derived fuels such as different residues from the agricultural sector and the pulp and paper industry, municipal sewage sludge and municipal sorted solid waste. LÄS MER

 4. 4. Co-combustion of biomass and waste fuels in a fluidised bed boiler : fuel synergism

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology, Dep. Energy and Environment, Div. of Energy Technology

  Författare :Anna-Lena Elled; Högskolan i Borås.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; co-combustion; biomass; municipal sewage sludge; fluidised bed; combustion; Energi och material; fluidised bed combustion; straw; deposit formation; ash composition; wood;

  Sammanfattning : The objective of this work was to study co-combustion of biomass and waste fuels in a circulating fluidised bed boiler and to detect synergy effects with respect to flue gas composition and ash formation during boiler operation. It was also the aim to perform supplementary thermodynamic equilibrium calculations in order to support the experimental results. LÄS MER

 5. 5. On leachate emissions from municipal solid waste

  Detta är en avhandling från Water Resources Engineering, Lund University

  Författare :Martijn van Praagh; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hydrogeology; Miljöstudier; Environmental studies; Environmental Impact; heavy metals; Organic carbon; teknisk geologi; Hydrogeologi; geographical and geological engineering; teknisk geografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mängden och kvaliten på avfall förändras när intresset för resurserna i avfallet ökar. Ett omhändertagande av avfall med sortering, återvinning, förbehandling och utnutjande av energi producerar nytt avfall. En del hamnar på deponin. En möjlig följd är att det organiska materialet som deponeras minskar. LÄS MER