Sökning: "multivariate test"

Visar resultat 1 - 5 av 138 avhandlingar innehållade orden multivariate test.

 1. 1. Defense mechanism test och ungdomar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Per Fransson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescence; Defense Mechanism Test; Projective methods; Multivariate analysis; Defenses; Gender Differences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Development of the Stress Strategy Test as a personnel selection instrument

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Rolf Federmann; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; military personnel selection.; stress; cognition; personality; personnel selection; Serial Colour Word Test; Stroop effect; Stroop test; Stress Strategy Test;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen beskriver utvecklingen av ett personlighetstest, Stress Strategy Test (SST), och hur detta test kan skilja på olika personer utifrån personlighet och de särskilda kognitiva strategier de använder sig av. Det relateras också till ett begåvningstest och psykologintervju av över tretusen individer. LÄS MER

 3. 3. Essays on Consumption - Aggregation, Asymmetry and Asset Distributions

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Mårten Bjellerup; Växjö universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Aggregate consumption; Aggregation; Asymmetry; Wealth distribution; Income distribution; Concavity; Permanent Income Hypothesis; Buffer stock saving; Precautionary saving; consumption; saving; Euler equation; error correction; skew-t distribution; gamma distribution; dispersion; non-linear model; durable goods; nondurable goods; household level data; consumption function; marginal propensity to consume; current resources; consumption expenditure; life-cycle model; univariate test; multivariate test; Sweden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : The dissertation consists of four self-contained essays on consumption. Essays 1 and 2 consider different measures of aggregate consumption, and Essays 3 and 4 consider how the distributions of income and wealth affect consumption from a macro and micro perspective, respectively. LÄS MER

 4. 4. A multivariate approach to QSAR

  Detta är en avhandling från Umeå : Universitet

  Författare :Sven Hellberg; Umeå universitet.; [1986]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; QSAR; beta-adrenergic agents; haloalkanes; halogenated anesthetics; peptides; fractional factorial design; multivariate data analysis; principal components PC ; partial least squares PLS ;

  Sammanfattning : Quantitative structure-activity relationships (OSAR) constitute empirical analogy models connecting chemical structure and biological activity. The analogy approach to QSAR assume that the factors important in the biological system also are contained in chemical model systems.The development of a QSAR can be divided into subproblems:1. LÄS MER

 5. 5. Statistical aspects of modeling panel data originating from smallholder household surveys in Sub-Saharan Africa and Vietnam

  Detta är en avhandling från Umeå : Universitet

  Författare :Sultana Nasrin; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; power of test; endogeneity; multivariate; longitudinal data; diversification;

  Sammanfattning : This thesis focuses on multivariate multilevel modeling of panel data originated from smallholder farm surveys in Sub-Saharan African (SSA) countries and Vietnam to investigate driving forces in maize and rice production in SSA and diversification of farms in the rice sector in Vietnam. We also present and evaluate different tests for endogeneity in explanatory binary variables in multivariate linear regression models. LÄS MER