Sökning: "multipole moments"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden multipole moments.

 1. 1. Multipole moments of axisymmetric spacetimes

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Thomas Bäckdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multipole moments; axisymmetry; spacetimes; prescribed; solutions; static; stationary; Kerr; Weyl; Ernst; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Theory of relativity; gravitation; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Relativitetsteori; gravitation;

  Sammanfattning : In this thesis we study multipole moments of axisymmetric spacetimes. Using the recursive definition of the multipole moments of Geroch and Hansen we develop a method for computing all multipole moments of a stationary axisymmetric spacetime without the use of a recursion. LÄS MER

 2. 2. Multipole Moments of Stationary Spacetimes

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Thomas Bäckdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multipole moments; stationary; static; relativistic; spacetime; convergence; specified; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Mathematical physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Matematisk fysik;

  Sammanfattning : In this thesis we study the relativistic multipole moments for stationary asymptotically flat spacetimes as introduced by Geroch and Hansen. These multipole moments give an asymptotic description of the gravitational field in a coordinate independent way. LÄS MER

 3. 3. Fast Numerical Techniques for Electromagnetic Problems in Frequency Domain

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Martin Nilsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fast Multipole Method; Minimal Residual Interpolation; Sparse Approximate Inverse preconditioning; Method of Moments; fast solvers; iterative methods; multiple right-hand sides; error analysis; Numerical Analysis; Numerisk analys;

  Sammanfattning : The Method of Moments is a numerical technique for solving electromagnetic problems with integral equations. The method discretizes a surface in three dimensions, which reduces the dimension of the problem with one. A drawback of the method is that it yields a dense system of linear equations. LÄS MER

 4. 4. Development and Implementation of Methods in Theoretical Chemistry

  Detta är en avhandling från Theoretical Chemistry, Lund University

  Författare :Jesper Wisborg Krogh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; UO2; Electrostatic potential; Photo dissociation; Nuclear Quadrupole Moment; Relativity; RASSCF; LoProp; Method development; Parallelization; Sn; Bromoiodomethane; Theoretical chemistry; quantum chemistry; Teoretisk kemi; kvantkemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att finna metoder som är snabbare, ger noggrannare resultat och utökar möjligheterna är det övergripande målet för forskningen inom teoretisk kemi. Denna avhandling utgör inget undantag. LÄS MER

 5. 5. Studies of distributions in physics using maximum entropy and scaling methods

  Detta är en avhandling från Uppsala : Univ

  Författare :Lotten Hägg; Mittuniversitetet.; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Maximum Entropy; Scaling Methods;

  Sammanfattning : The maximum entropy method (MEM) is applied in the analysis of equilibrium systems. Some general properties of the MEM and how to choose constraints as well as moments are discussed. A numerically stable algorithm is developed and implemented. Distributions arising from physical processes are studied. LÄS MER