Sökning: "multiple displacement amplification"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden multiple displacement amplification.

 1. 1. Analysis of Nucleotide Variations in Non-human Primates

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Charlotte Rönn; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Molecular genetics; SNP; genotyping; primate; chimpanzee; whole genome amplification; multiple displacement amplification; minisequencing; microarray; Y-chromosome; mitochondria; Genetik;

  Sammanfattning : Many of our closest relatives, the primates, are endangered and could be extinct in a near future. To increase the knowledge of non-human primate genomes, and at the same time acquire information on our own genomic evolution, studies using high-throughput technologies are applied, which raises the demand for large amounts of high quality DNA. LÄS MER

 2. 2. Diversity of Skin Infections

  Detta är en avhandling från Avd för medicinsk mikrobiologi

  Författare :Johanna Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human papillomavirus; high-throughput sequencing; Staphylococcus auereus; multiple displacement amplification; non melanoma skin cancer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är väl känt att infektioner kan orsaka eller medverka till utveckling av vissa former av cancer hos människan. Cirka 20% av den globala cancerincidensen orsakas av infektioner. Patienter med nedsatt immunförsvar har en ökad förekomst av ett flertal virus-orsakade cancerformer, t.ex. LÄS MER

 3. 3. Droplet microfluidics for high throughput biological analysis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Håkan Jönsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Microfluidics; Droplet microfluidics; High throughput biology; Single cell analysis; Hydrodynamic separation; Enzyme amplification; Fluorescence polarization; Microfabrication; TECHNOLOGY Bioengineering; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik; SRA - Molekylär biovetenskap; SRA - Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : Many areas of biological research increasingly perform large-scale analyses.  In genomics the entire gene repertoire of an organism is analyzed.  Proteomics attempts to understand the function and expression patterns of all proteins in a cell or organism. LÄS MER

 4. 4. Using Minisequencing Technology for Analysing Genetic Variation in DNA and RNA

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mona Fredriksson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Molecular medicine; microarray; minisequencing; molecular medicine; single nucleotide polymorphism; stem cell transplantation; whole genome amplification; allelic imbalance; alternative splicing; Molekylärmedicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Molecular medicine genetics and pathology ; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Molekylär medicin genetik och patologi ;

  Sammanfattning : In this thesis, the four-color fluorescence tag-microarray minisequencing system pioneered by our group was further developed and applied for analysing genetic variation in human DNA and RNA. A SNP marker panel representing different chromosomal regions was established and used for identification of informative SNP markers for monitoring chimerism after stem cell transplantation (SCT). LÄS MER

 5. 5. Methods for Analysis of Disease Associated Genomic Sequence Variation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lovisa Lovmar; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Molecular medicine; microarray; molecular medicine; single nucleotide polymorphism; whole genome amplification; breast cancer; endometrial cancer; human rotavirus; Molekylärmedicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Molecular medicine genetics and pathology ; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Molekylär medicin genetik och patologi ;

  Sammanfattning : In Molecular Medicine a wide range of methods are applied to analyze the genome to find genetic predictors of human disease. Apart from predisposing disease, genetic variations may also serve as genetic markers in the search for factors underlying complex diseases. LÄS MER