Sökning: "multimorbidity"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet multimorbidity.

 1. 1. Health Maintenance in Very Old Age Medical Conditions, Functional Outcome and Nutritional Status

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Huan-Ji Dong; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; very old; multimorbidity; health service use; physical function; activities of daily living; obesity; body composition;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to provide better understanding of the underlying factors related to health maintenance in very old people, with a focus on medical conditions, functional outcome and nutritional status. Data were gathered from the ELSA 85 project (Elderly in Linköping Screening Assessment). LÄS MER

 2. 2. Characterising Needs in Health Care Priority Setting

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Gustavsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Comorbidity; conceptual analysis; health care; health care needs; interpersonal aggregation; intrapersonal aggregation; multimorbidity; needs; prioritarianism; priority setting; priority to the worse off; rationing; reflective equilibrium; severity; shared decision-making; sufficiency principles; the principle of need; Aggregering; begreppsanalys; behov; behovsprincipen; delat beslutsfattande; hälso- och sjukvård; prioritanism; prioriteringar; reflektivt ekvilibrium; resursfördelning; samsjuklighet; sufficientism; svårighetsgrad; vårdbehov;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is needs in the context of health care priority setting. The notion of needs has a strong standing in health care policy; however, how the idea should be understood more specifically and how it should guide decisions about priority setting remain contentious issues. LÄS MER

 3. 3. A matter of life and health. Life satisfaction, personality and mortality in two populations of elders

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Ingela Steij Stålbrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elders; health; subjective well-being; life satisfaction; personality; multimorbidity; mortality; symptoms;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En fråga om liv och hälsa Livstillfredsställelse, personlighet och mortalitet i två äldre populationer Enligt en rapport från FN (2001) kan vi under de kommande 50 åren förvänta oss att andelen äldre över 60 år kommer att fördubblas. Ny och förbättrad teknik, medicinsk kunskap och behandling har utvecklats, vilket innebär att vi i dag överlever i större utsträckning det som vi tidigare har dött av, som exempel hjärt-kärlsjukdomar (Crimmins, 2004). LÄS MER

 4. 4. Mental health promotion among community-dwelling seniors with multimorbidity : perspectives of seniors, district nurses and home care assistants

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Åke Grundberg; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ageing; Care of older people; District nurse; Home care assistants; Mental health; Mental health promotion; Municipal care; Nursing; Older people; Primary healthcare; Sweden;

  Sammanfattning : The prevalence of mental illness is increasing among the older population in Sweden. One of the most vulnerable groups for mental health problems is older persons with multimorbidity, i.e. seniors with multiple chronic conditions. LÄS MER

 5. 5. Impact of cardiovascular and neuropsychiatric multimorbidity on older adults' health

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neurobiology, Care Sciences and Society

  Författare :Davide Liborio Vetrano; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Multimorbidity, the presence of two or more chronic diseases in one person, is common in older people, and associates with a number of negative outcomes. In this thesis, we propose a methodology to assess and measure multimorbidity in older individuals. LÄS MER