Sökning: "mucosal host response"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden mucosal host response.

 1. 1. Escherichia coli Fimbriae, Bacterial Persistence and Host Response Induction in the Human Urinary Tract

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Göran Bergsten; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; IL-8; IL-6; neutrophils; GFP; mucosal host response; Type 1 fimbriae; P fimbriae; adherence; virulence factors; regulation; deliberate colonisation; Escherichia coli 83972; Urinary tract infection; asymptomatic bacteriuria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner (UVI) är en av våra vanligaste infektionssjukdomar och orsakas oftast av bakterien Escherichia coli (E. coli). Infektionernas svårighetsgrad varierar, beroende på samspelet mellan bakterie och värd. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms of microbial-host interaction during asymptomatic bacteriuria

  Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG

  Författare :Jenny Grönberg Hernandez; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Asymptomatic bacteriuria; Urinary tract infection; Escherichia coli 83972; IRF3; TLR4; Evolution; host response; promoter polymorphisms; transcription; P fimbriae; Type 1 fimbriae;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mer än hälften av alla kvinnor har haft en urinvägsinfektion. Infektionen uppkommer när bakterier når urinblåsan och börjar växa. Immunförsvaret känner igen bakterierna, reagerar med en inflammation och symptom som sveda, trängningar och smärtor i nedre magtrakten uppstår. LÄS MER

 3. 3. Mucosal immunity in the respiratory tract The role of IgA in protection against intracellular pathogens

  Detta är en avhandling från Stockholm : Wenner-Grens institut för experimentell biologi

  Författare :Ariane Rodríguez; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mucosal immunity; respiratory tract; IgA; intracellular pathogens; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi;

  Sammanfattning : The lungs and upper airways are mucosal surfaces that are common site for infection with an enormous variety of inhaled pathogens. Therefore, induction of immune responses in the respiratory tract is crucial for protection against respiratory diseases. One of the pathogens infecting the host via the respiratory tract is Mycobacterium Tuberculosis. LÄS MER

 4. 4. The role of P fimbriae for Escherichia coli establishment and mucosal inflammation in the human urinary tract

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Björn Wullt; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bacteriology; Microbiology; asymptomatic bacteriuria; urinary tract infections; deliberate colonization; E. coli 83972; P-fimbriae; Mucosal host response; IL-6; IL-8; neutrophils; regulation.; GFP; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Infektioner i urinvägar, tarm och luftvägar orsakas av bakterier som speciellt anpassats till respektive vävnad. Infektionen börjar med att bakterien binder till slemhinneytan, och därmed sätter igång inflammation och försvar. LÄS MER

 5. 5. Exploring probiotics-host interactions

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Shokoufeh Karimi; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Lactobacillus reuteri, a ubiquitous inhabitant of the mammalian gastrointestinal (GI) tract has known health-promoting effects and various strains are commercially available as probiotics. Several probiosis mechanisms have been suggested in L. reuteri’s mode of action, but the mediators and factors involved are not well understood. LÄS MER