Sökning: "motion historia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden motion historia.

 1. 1. Den rätta tidens mått Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Torkel Molin; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göthiska förbundet; antiquarian research; landscape; heritage; Jacob Adlerbeth; Erik Gustaf Geijer; Johan Wallman; Nils Johan Ekdahl; romanticism; nationalism; history of archeology;

  Sammanfattning : The ideas that flourished among a small group of former Uppsala students that became the Göthiska förbundet on February 16, 1811, set in motion a process that changed views on why and how Sweden should manage its historic sites. This process of change achieved its goal with the passing of the new antiquities legislation in 1828. LÄS MER

 2. 2. I rörelse : politisk handling under 1800-talets första hälft

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Fredrik Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Political action; Historia; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Politisk historia; Political history; History;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling problematiserar rörelsebegreppets politiska dimensioner med utgångspunkt i bondeupproret i Skåne 1811 samt skandinavismen vid 1800-talets mitt. Avhandlingen skall läsas som en kommentar till nutida utomparlamentariska röelser... LÄS MER

 3. 3. Regional wages and labour market integration in Sweden, 1732-2009

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Kristoffer Collin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Löner; Arbetsmarknad; Wages; Labor market; Sverige;

  Sammanfattning : This dissertation consists of an introduction, four research papers and two papers that describe the data collected. Three county-specific data sets were constructed: one wage data set for the manufacturing sector, one wage data set for the agricultural sector, and one cost-of-living data set. LÄS MER

 4. 4. I väntan på tandvård : Hur tandrötan blev politik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Christer Lindblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dentistry; dental profession; historical development; professionialization; dental caries; social problems; politics; tandvård; tandvårdsorganisation; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the political history of dental caries and the evolution of professional dental care in Sweden. For centuries tooth decay was considered an unavoidable nuisance for the individual. During the decades around 1900 dental caries was gradually defmed as a social problem and a preventable national disease. LÄS MER

 5. 5. Vildsvinet i filmens trädgård : metaforbegreppet inom filmteorin

  Detta är en avhandling från Stockholm : Aura

  Författare :Mats Rohdin; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Metaphor in motion pictures; Metaforer i filmen; Filmteori historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER