Sökning: "mortality transition"

Visar resultat 11 - 15 av 63 avhandlingar innehållade orden mortality transition.

 1. 11. Prevalence and treatment of patients with heart failure with special emphasis on diuretics

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Pär Parén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heart failure; epidemiology; pharmaco-epidemiology; diuretics; mortality;

  Sammanfattning : Background: Heart failure (HF) is a major health problem worldwide with an estimated prevalence of about 1-2% in the Western world. The temporal trend for prevalence of HF has never been investigated in a nationwide population. In patients with HF diuretic treatment is recommended for relief of congestive symptoms. LÄS MER

 2. 12. Migration strategies of raptors – spatio-temporal adaptations and constraints in travelling and foraging

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Roine Strandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; route convergence; loop migration; mortality; spatio-temporal distribution patterns; pre- and post-migratory movements; daily travel routines; satellite tracking; fly-and-forage migration; raptors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling handlar om flyttning, det vill säga hur levande organismer rör sig mellan olika områden för att utnyttja resurser, undvika födobrist och som en anpassning till klimat- och miljöfaktorer. Vi begränsar det hela till fåglar's flyttning och bland dem ska vi koncentrera os's på rovfåglar. LÄS MER

 3. 13. Tuberkulos en sjukdoms förekomst och dess orsaker : Sverige 1750-1980

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Britt-Inger Puranen; Umeå universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tuberculosis; mortality; causes of death; standard of living; immunological processes; virgin populations; microdemography; local studies;

  Sammanfattning : In this dissertation, the occurence of tuberculosis and it's causes are studied with special attention to developments in Sweden. The perspective is a comparative one. Secular trends as well as shortterm fluctuations are analysed. LÄS MER

 4. 14. Rapid Urbanization An Inquiry into the Nature and Causes of the Urban Transition in Developing Countries

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kyle Farrell; KTH.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban transition; rapid urbanization; rapid urban growth; components of urban growth; economic development; developing countries; national urban systems; China; Nigeria; India; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the challenges posed by the contemporary urban narrative in developing countries. It is premised on the notion of the urban transition, which posits that as a country develops it undergoes a transformation from a predominantly rural society to a predominantly urban one. LÄS MER

 5. 15. Ischemic and Hypoglycemic Brain Damage, Involvement of the Mitochondrial Permeability Transition Pore

  Detta är en avhandling från Wallenberg Neuroscience Center, BMC, Lund University

  Författare :Hans Friberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mitochondrial permeability transition pore; mitochondria; apoptosis; neuronal death; brain; ischemia; hypoglycemia; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Swedish summary Stroke, hjärtstopp, skallskada och drunkningstillbud drabbar varje år tusentals människor i Sverige. Dessa åkommor leder snabbt till obotliga hjärnskador om de ej behandlas. LÄS MER