Sökning: "morfologiskt kasus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden morfologiskt kasus.

  1. 1. Dativ i modern färöiska En fallstudie i grammatisk förändring

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Solveig Malmsten; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Faroese; Scandinavian languages; grammar; syntax; dative; case; morphological case; linguistic change; lexical case; idiosyncratic case; usage-based model; färöiska; nordiska språk; grammatik; syntax; dativ; kasus; morfologiskt kasus; språkförändring; lexikalt kasus; idiosynkratiskt kasus; usage-based model; Culture; Identity and Representations; Kultur; identitet och gestaltning; lexikal case;

    Sammanfattning : Faroese is known to lie grammatically between Icelandic and the Mainland Scandinavian languages and dialects. One example of this is that, on the one hand, Faroese is like Icelandic in having a basically intact morphological four case system. LÄS MER