Sökning: "morality"

Visar resultat 16 - 20 av 152 avhandlingar innehållade ordet morality.

 1. 16. Skaparens dilemma En deskriptiv studie om moralproduktionen på svenska reklambyråer

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ylva Larsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; business ethics; advertising; morality; symbolic interactionism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Advertising, as an industry, reflects contemporary values whilst creating new symbols and changing both behaviour and public opinion. In the last hundred years, advertising has pervaded most areas of life, and spaces that are commer-cial free are becoming rare. LÄS MER

 2. 17. Välviljans variationer. Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Anna Rypi; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Kriminologi; Criminology; crises; emotion work; voluntary work; crime victim support; interaction; morality; definition process; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Klassiska såväl som moderna sociologer har hävdat att moralen förlorat sin sammanhållande funktion i samhället. Medan det förmoderna samhället präglades av en betydligt mer entydig moral, som upprätthölls i ljuset av en religiös och rättslig auktoritet, har det sen- eller postmoderna samhället rört sig mot en uppluckring av det gemensamma goda. LÄS MER

 3. 18. En gangster kunde kanske älska sin mor - produktionen av moraliska klichéer i amerikanska polis- och deckarserier

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Annika Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; status degradation ceremonies of restoration; inclusion exclusion; we them; respect disrespect; regret; accounts; essentialized criminals situational criminals; morality; attributes; moral communication; punishment; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie står de brottslingar som befolkar amerikanska polis- och deckarserier i fokus. Två huvudgrupper urskiljs: De som begår brott på grund av de omständigheter de befinner sig i och de där brottsligheten framställs som en inre egenskap. LÄS MER

 4. 19. Can a consequentialist be a real friend? (Who cares?)

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Jan Lif; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Consequentialism; Ethics; Morality; Moral principles;

  Sammanfattning : The focal point of this dissertation is a recent debate on consequentialism and friendship. The main question considered is, “Can a consequentialist be a real friend?” Prior to that discussion, the notions ‘friendship’ and ‘consequentialist’ are explained. LÄS MER

 5. 20. Edukation som social integration En hermeneutisk analys av den kinesiska undervisningens kulturspecifika dimension

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jörgen From; Carina Holmgren; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Philosophical hermeneutics; understanding; Chinese philosophy; interpretational framework; culture-specific dimension; teaching in China; Chinese education; morality;

  Sammanfattning : The dissertation consists of eight studies in combination with a longer work, which links the eight studies together. The aim is two-fold: to develop a scientific approach within philosophical hermeneutics for the study of the culture-specific dimension of teaching in China, and to analyse the culture-specific dimension of teaching in China on the terms of this approach. LÄS MER