Sökning: "moral hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden moral hälsa.

 1. 1. Reflections on Autism Ethical Perspectives on Autism Spectrum Disorder in Health Care and Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pier Jaarsma; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autism; applied ethics; health care; moral education; Neurodiversity; Autism; tillämpad etik; hälsovård; utbildning i moral; neurodiversitet;

  Sammanfattning : In the four papers presented in this dissertation I analyze and discuss various value statements and moral stances, which I regard as unjustifiably harmful for persons with Autism and obstacles for the creation of an Autism-friendly society. In the papers I try to show that the positions underpinning the Autism-phobic moral stances are not warranted and cannot be defended in a good way. LÄS MER

 2. 2. Mellom profitt og moral : Bedriftsvelferd ved A/S Freia Sjokoladefabrikk, Tiedemanns Tobaksfabrik og Christiania Portland Cementfabrik A/S 1910-1970

  Detta är en avhandling från Oslo : Tano Aschehough

  Författare :Hilde Ibsen; Karlstads universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; History; Historia; Environmental Science; Miljövetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kärlek i virusets tid att hantera relationer och hälsa i Zululand

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anette Wickström; Bengt Richt; Rebecca Popenoe; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Love; sexuality; health; AIDS; love medicine; virginity testing; colonisation; apartheid; kinship; gender; ethnography; Zuli; South Africa; Kärlek; sexualitet; hälsa; aids; kärleksmediciner; oskuldskontroll; kolonisation; apartheid; släktskap; genus; etnografi; zulu; Sydafrika; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. LÄS MER

 4. 4. Just Waiting : Ethical Challenges in Priority Setting Posed by Organ Scarcity in Kidney Transplantation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Faisal Omar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Over the last few decades kidney transplantation has transformed from an experimental treatment to the treatment of choice for end-stage renal disease. Unfortunately, however, the established organ donation models in many countries, relying chiefly on altruism, fail to motivate a sufficient number of donors. LÄS MER

 5. 5. Om lärarskapets moraliska dimension ett perspektiv och en studie av lärarstuderandes nätbaserade seminariesamtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sören Högberg; Örebro universitet.; Högskolan Dalarna.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; pragmatism; moral dimension; teaching; teachership; pedagogical rhythm; professional responsibility; judgement; teacher education; net-based seminars; Education and Learning; Utbildning och lärande; moralisk dimension; undervisning; lärarskap; pedagogisk rytm; professionellt ansvar; omdömesbildning; lärarutbildning; nätbaserade seminarier;

  Sammanfattning : In this dissertation, an educational perspective called the moral dimension of teaching is developed. The work includes a theoretically informed discussion from a pragmatist point of view in which the concept of pedagogical rhythm is introduced. LÄS MER