Sökning: "molekylfysik"

Visar resultat 1 - 5 av 602 avhandlingar innehållade ordet molekylfysik.

 1. 1. Biomimetic surfaces : Preparation, characterization and application

  Författare :Annika Borgh; Bo Liedberg; Fredrik Höök; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Self-assembled monolayers; biomimetic surfaces; phosphates; antifreeze; surface spectroscopy; Molecular physics; Molekylfysik;

  Sammanfattning : I denna avhandling beskrivs tillverkning, karaktärisering och tillämpning av ett antal biomimetiska ytor. Biomimetik är att härma naturen och grundtanken är att titta på hur naturen löst liknande problemställningar. LÄS MER

 2. 2. Resonant States in Negative Ions

  Författare :Nicklas Brandefelt; John S. Briggs; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molekylfysik; Atomfysik; Kärnfysik; Partikelfysik; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylfysik;

  Sammanfattning : Resonant states are multiply excited states in atoms and ions that have enough energy to decay by emitting an electron. The ability to emit an electron and the strong electron correlation (which is extra strong in negative ions) makes these states both interesting and challenging from a theoretical point of view. LÄS MER

 3. 3. Reaction dynamics on highly excited states

  Författare :Johanna Brinne Roos; Åsa Larson; Ioan F. Schneider; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ab initio calculations; dissociative recombination; resonant ion-pair formation; mutual neutralization; molecular electronic states; molecule-electron collisions; quantum chemistry; molecular dynamics; Chemical physics; Kemisk fysik; Molecular physics; Molekylfysik; kemisk fysik; Chemical Physics;

  Sammanfattning : In this thesis I have performed theoretical studies on the reaction dynamics in few-atom molecules. In particular, I have looked at reaction processes in which highly excited resonant states are involved. LÄS MER

 4. 4. Anyons on Riemann surfaces

  Författare :Ansar Fayyazuddin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molekylfysik; Atomfysik; Kärnfysik; Partikelfysik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fiber-laser-based noise-immune cavity-enhanced optical heterodyne molecular spectrometry

  Författare :Aleksandra Foltynowicz; Ove Axner; Weidong Chen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; absorption spectrometry; frequency modulation; cavity enhancement; NICE-OHMS; Laser frequency stabilization; fiber laser; Fabry-Perot cavities; sub-Doppler spectroscopy; trace gas detection; Physics; Fysik; Molecular physics; Molekylfysik; fysik; Physics;

  Sammanfattning : Noise-immune cavity-enhanced optical heterodyne molecular spectro-metry (NICE-OHMS) is one of the most sensitive laser-based absorption techniques. The high sensitivity of NICE-OHMS is obtained by a unique combination of cavity enhancement (for increased interaction length with a sample) with frequency modulation spectrometry (for reduction of noise). LÄS MER