Sökning: "molecular recognition"

Visar resultat 1 - 5 av 340 avhandlingar innehållade orden molecular recognition.

 1. 1. Towards the Rational Design of Molecularly Imprinted Polymers

  Detta är en avhandling från University of Kalmar, Institute of Natural Sciences, P. O. Box 905, S-391 29 Kalmar, Sweden

  Författare :Håkan S. Andersson; Högskolan i Kalmar.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biokemi; Biochemistry; molecular recognition; host-guest chemistry; molecular imprinting; Thermodynamics; Molecular Recognition; Polyvalency; Cooperativity; Electrostatic Interactions; Hydrophobic Effect; Chromatography; Frontal Analysis; HPLC; Spectroscopy; Molecularly Imprinted Polymer; Molecular Imprinting; Crown Ether; Template Polymerisation; Cyclodextrin; Metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Gipsgjutning är ganska enkelt. Blanda gipset med vatten och rör runt lite. Häll därefter blandningen i en form om du vill ha en gipshund eller så, eller i en tallrik om du vill trycka av en kroppsdel. Om du vill ha en handavgjutning så tryck dit handen en stund och låt gipset stelna. LÄS MER

 2. 2. Protein–DNA Recognition In Vitro Evolution and Characterization of DNA-Binding Proteins

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Nilsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; In vitro evolution; Phage display; mRNA display; Cro; DNA recognition; repressor; Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : DNA-recognizing proteins are involved in a multitude of important life-processes. Therefore, it is of great interest to understand the underlying mechanisms that set the rules for sequence specific protein–DNA interactions. Previous attempts aiming to resolve these interactions have been focused on naturally occurring systems. LÄS MER

 3. 3. Molecular Imprinting Technology. Design and Recognition Properties of Antibody/Receptor Mimics

  Detta är en avhandling från Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Olof Ramström; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Template Polymerisatio; Steroid; Receptor; Racemic Resolution; Polymer; Molecular Recognition; Molecular Imprinting; Enantiomeric Separation; de novo Design; Chromatography; Chiral Stationary Phase; Chiral Recognition; Biorecognition; Antibody; Biomimetic; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Molecular imprinting technology is derived from the concept of creating designed recognition sites in macromolecular matrices by means of template polymerisation. Molecularly imprinted polymers are able to mimic recognition in natural binding events, such as antibody-antigen and receptor-ligand interactions. LÄS MER

 4. 4. Peptidoglycan recognition proteins in Drosophila melanogaster

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP) (Medicinska fakulteten)

  Författare :Thomas Werner; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Molecular biology; Drosophila; PGRP; peptidoglycan; pattern recognition; imd; Relish; isoform; RNAi; mbn-2; Molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The fruit fly Drosophila melanogaster is an excellent model organism to study the innate immune response, because insects and mammals share conserved features regarding the recognition and destruction of microorganisms and Drosophila is easily accessible to genetic manipulation. In my present study, I identified a new family of pattern recognition molecules for bacterial peptidoglycan in Drosophila, the Peptidoglycan Recognition Proteins (PGRP). LÄS MER

 5. 5. Molecular Recognition Studies Based on Imprinting Technology

  Detta är en avhandling från Department of Pure and Applied Biochemistry, Lund University

  Författare :Cong Yu; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; imprinting; molecular recognition; polymer; chiral separation; acrylamide; chromatography; functional monomer; cross-linking; hydrogen bonding; hydrophobic interactions; aqueous media; solvent; antibody; mimics; receptor; artificial enzyme; Bioteknik; Biotechnology; Biokemi; Metabolism; Biochemistry;

  Sammanfattning : In this thesis, I have focused on five main research areas: 1). A new type of imprinted polymer has been developed, namely the amide MIP. The amide functional monomers showed better hydrogen bonding capabilities in polar organic solvents and the resulting polymers exhibited good enantiomeric recognition properties in organic media. LÄS MER