Sökning: "moisture content"

Visar resultat 1 - 5 av 240 avhandlingar innehållade orden moisture content.

 1. 1. Moisture Transport in Porous Media. Modelling Based on Kirchhoff Potentials

  Detta är en avhandling från Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Jesper Arfvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; moisture distribtion; wood drying; wood; diffusion coefficient; numerical modelling; moisture flow; Moisture; transient measurements; periodic boundary condition; penetration depth; sorption coefficient; non-linear moisture flow; calculation model; anisitropy; Kirchhoff potentials; evaluation; moisture transport; Building construction; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen innehåller sju artiklar. Här presenteras ett nytt koncept för att beskriva hur fukt transporteras i porösa material. Detta bygger på införandet av en äkta flödespotential, Kirchhoff's potential. LÄS MER

 2. 2. Moisture conditions in rain exposed wood joints - Experimental methods and laboratory measurements

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Maria Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wood; moisture; durability; service life; microclimate; surface moisture; mositure content; Norway spruce; Picea abies; pressure plate; decay; growth ring width; heartwood;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fuktförhållandena i regnexponerade träkonstruktioner, d.v.s. träkonstruktioner som når höga fuktkvoter. LÄS MER

 3. 3. Moisture content profiles and surface phenomena during drying of wood

  Detta är en avhandling från Stockholm : Byggvetenskap

  Författare :Anders Rosenkilde; KTH.; [2002]
  Nyckelord :computer tomography; diffusion; magnetic resonance; moisture measurement; moisture profiles; surface emission; wood drying;

  Sammanfattning : Timber drying is one of the most important processes whenmanufacturing sawn timber products. The drying processinfluences deformations, surface checking, discoloration andhence, the product quality and the manufacturing costs. LÄS MER

 4. 4. Rapid measurements of the moisture content in biofuel

  Detta är en avhandling från Institutionen för Samhällsteknik

  Författare :Jenny Nyström; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :radiofrequency measurement; moisture content measurement; fuel characterization; biofuel; time domain measurement; Bulk measurement; Multivariate data analysis;

  Sammanfattning : An increasing number of power plants in Scandinavia are beginning to use biofuel instead of coal or oil. The material in the new fuel is a mixture of woodchips, mostly Pine, Spruce and Salix, bark, GROT (tops and branches from felling waste) and sawdust from sawmills. It is heterogeneous, having a moisture content varying from 15% up to 65%. LÄS MER

 5. 5. Moisture transport and fixation in porous materials at high moisture levels

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Mårten Janz; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building construction; water retention curve; diffusivity; suction; Moisture transport; moisture fixation; absorption; capillary transport; byggnadsteknik;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis focuses on developing methods of measuring moisture properties at high moisture levels. Paper I deal with a new method of measuring moisture diffusivity at high moisture levels. Papers II to IV present methods of measuring moisture storage capacity as well as results from such measurements. LÄS MER