Sökning: "modified drug release"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden modified drug release.

 1. 1. Water-swelling tablets based on hydrophobically modified poly(acrylic acid) - Effects of amphiphiles on swelling and drug release

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Patrik Knöös; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Drug deliver; Controlled release; Hydrophobically modified polymers; Surfactant-polymer interactions; Poorly soluble drug;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi kommer dagligen i kontakt med läkemedel i olika former, antingen som den kräm som vi smörjer in vårt onda knä eller Treon somliga tar på söndagsmorgon. Många av dessa produkter kan se enkla ut men är ofta resultatet av mycket forskning och för att förstå hur arbetet som utgör den här avhandlingen är kopplat till en Treo, så tänkte jag att vi ska börja med att förklara vad ett läkemedel egentligen är. LÄS MER

 2. 2. Preparation of Tablets from Reservoir Pellets with an Emphasis on the Compression Behaviour and Drug Release

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Tunón; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutics; multiple unit tablets; extrusion-spheronisation; barrier-coating; modified drug release; pellet types; compaction; tablet properties; deformation; densification; Galenisk farmaci; PHARMACY Pharmaceutics; FARMACI Galenisk farmaci; galenisk farmaci; Pharmaceutics;

  Sammanfattning : The preparation of multiple unit tablets was investigated in this thesis with the intention of gaining a deeper understanding of some of the factors that influence the properties of such tablets.Initially, three different types of pellets (drug, soft and disintegrant pellets) were combined as a model to investigate the ability of the mixture to form disintegrating tablets. LÄS MER

 3. 3. Multifunctional Glyconanomaterials Applications in Biorecognition and Drug Delivery

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Zhou Juan; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; glyconanomaterials; cellulose nanocrystals; chitin nanocrystals; mesoporous silica nanoparticles; lectin; biorecognition; drug delivery; bacteria; cytotoxicity; perfluorophenylazide; fluorescent dye; carbohydrate ligands.;

  Sammanfattning : This thesis consists of three parts, which revolve around the fabrication of multifunctional glyconanomaterials (cellulose nanocrystals, chitin nanocrystals, mesoporous silica nanoparticles) and the development of their applications in biorecognition and nanomedicine.Part one presents a detailed introduction to glyconanomaterials, focusing on cellulose nanocrystals, chitin nanocrystals and mesoporous silica nanoparticles, including their general preparations, properties and applications. LÄS MER

 4. 4. Nanoparticles for multifunctional drug delivery systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Jian Qin; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; drug delivery; stimuli-sensitive; SPION; PLLA; PNIPAAm; gold; MRI; cytotoxicity; Pluronic; phase transfer; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Materials chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Materialkemi;

  Sammanfattning : Multifunctional drug delivery systems incorporated with stimuli-sensitive drug release, magnetic nanoparticles and magnetic resonance (MR) T2 contrast agents is attracting increasing attention recently. In this thesis, works on polymer nanospheres response to temperature change, superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPION)/polymeric composite materials for MR imaging contrast agents are summarized. LÄS MER

 5. 5. Controlled Release Gel Formulations for Mucosal Drug Delivery

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mattias Paulsson; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacy; FARMACI; PHARMACY; FARMACI; Galenisk farmaci; Pharmaceutics;

  Sammanfattning : Drug delivery to nasal or ocular mucosa for either local or systemic action faces many obstacles – these routes are protected by effective mechanisms. Gel formulations with suitable rheological and mucoadhesive properties increase the contact time at the site of absorption. LÄS MER