Sökning: "modern"

Visar resultat 21 - 25 av 2860 avhandlingar innehållade ordet modern.

 1. 21. Mechanicus : Performing an Early Modern Persona

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jacob Orrje; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mechanics; performance; virtue; persona; mathematics; self fashioning; education; masculinity; age; oeconomy; cameralism; Sweden; eighteenth century; intergenerational relationships; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis studies mechanics as a means of making men, rather than machines. Drawing on Swedish sources from 1700–50, it approaches mechanics as an exercise of a virtuous subject, known to his contemporaries as the “mechanicus”. LÄS MER

 2. 22. Sport Has Never Been Modern

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Kalle Jonasson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; sport; modernity; nonhuman; territorialisation; gender; competition; science;

  Sammanfattning : Sport has often been understood as a set of formalised physical contests, and moreover as something inherently modern. New conceptions of the term implicates that sport ought to comprise all physical activity. However, the studies and approaches that describe the range and tension between those positions are lacking. LÄS MER

 3. 23. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Wahlöö; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 4. 24. Historisk entreprenör möter modern teori : den entreprenöriella kapacitetens ursprung och komponenter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Georg Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Hur får Sverige fler entreprenörer? Kan våra universitet och högskolor hjälpa till? Det tror Georg Nyström, som i denna avhandling visar på nödvändigheten av och möjligheterna till en pragmatisk undervisning av studenter, som är medvetna eller omedvetna om sina entreprenöriella anlag. Med utgångspunkt från ett historiskt praktikfall analyseras den entreprenöriella kapacitetens ursprung. LÄS MER

 5. 25. The Narcissus Theme from Fin de Siècle to Psychoanalysis : Crisis of the Modern Self

  Detta är en avhandling från Frankfurt am Main : Peter Lang Publishing Group

  Författare :Niclas Johansson; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Narcissus; narcissism; Symbolism; decadence; psychoanalysis; selfhood; subjectivity; modernity; Sigmund Freud; Oscar Wilde; André Gide; Paul Valéry; Leopold Andrian; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is an intertextual-thematological investigation of the Narcissus theme at the turn of the century 1900. It focuses primarily on French-, German-, and English-language decadent and Symbolist literature from the 1890s and early 1900s, as well as on early sexology and psychoanalysis. LÄS MER