Sökning: "modern"

Visar resultat 21 - 25 av 2951 avhandlingar innehållade ordet modern.

 1. 21. Flannery O'Connor's View of the Modern Alienation from Sacramental Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Inger B Törnqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; secular humanism; Social Darwinism; Progressivism; Southern literature; natural theology; Southern Protestant fundamentalism; “Americanism Debate“; modern gnosticism; gnostic; Jansenism; Neoscholasticism; American Catholicism; Sacramental religion; O’Connor; Joyce; psychology; sociology; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Mary Flannery O’Connor (1925-64) was born in Savannah, Georgia as the only child of the American Irish Catholics Edward Francis O’Connor, Jr. and Regina Cline O’Connor. In 1952 her first novel Wise Blood, in 1955 the short story collection A Good Man Is Hard to Find, and in 1960 her second novel, The Violent Bear It Away were published. LÄS MER

 2. 22. Mechanicus : Performing an Early Modern Persona

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jacob Orrje; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; mechanics; performance; virtue; persona; mathematics; self fashioning; education; masculinity; age; oeconomy; cameralism; Sweden; eighteenth century; intergenerational relationships; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis studies mechanics as a means of making men, rather than machines. Drawing on Swedish sources from 1700–50, it approaches mechanics as an exercise of a virtuous subject, known to his contemporaries as the “mechanicus”. LÄS MER

 3. 23. Sport Has Never Been Modern

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Kalle Jonasson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Idrottsvetenskap; Sport Science; sport; modernity; nonhuman; territorialisation; gender; competition; science;

  Sammanfattning : Sport has often been understood as a set of formalised physical contests, and moreover as something inherently modern. New conceptions of the term implicates that sport ought to comprise all physical activity. However, the studies and approaches that describe the range and tension between those positions are lacking. LÄS MER

 4. 24. Att göra en klassiker: En studie av fenomenet moderna möbelklassiker i en samtida svensk kontext

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Wahlöö; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modern möbelklassiker; designklassiker; klassiker; möbler; stol; ikon; aura; klassikerfiering; fenomenografi; diskursanalys; mediering; möbelhistoria; modern classic; design classic; furniture; chair; design; icon; aura; classicisation; phenomenography; discourse analysis; mediation;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the phenomenon modern furniture classics in a contemporary Swedish context. Classics have a strong and normative position in the world of design, and what the concept of modern furniture classic entails is often taken for granted and rarely problematised. LÄS MER

 5. 25. Historisk entreprenör möter modern teori : den entreprenöriella kapacitetens ursprung och komponenter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Georg Nyström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Hur får Sverige fler entreprenörer? Kan våra universitet och högskolor hjälpa till? Det tror Georg Nyström, som i denna avhandling visar på nödvändigheten av och möjligheterna till en pragmatisk undervisning av studenter, som är medvetna eller omedvetna om sina entreprenöriella anlag. Med utgångspunkt från ett historiskt praktikfall analyseras den entreprenöriella kapacitetens ursprung. LÄS MER