Sökning: "modern"

Visar resultat 16 - 20 av 2941 avhandlingar innehållade ordet modern.

 1. 16. Between Modern Schooling and Cultural Heritage : Education and Ethnicity in Southwest China

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Wei Wang; Lund University.; Lunds universitet.; [2019-02-06]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modern schooling; Cultural heritage; Ethnic minority education; Teacher; Teacher education; Teacher educator; Multicultural education; Internal Orientalism; Xishuangbanna 西双版纳 ; Qianjiang 黔江 ; Dai 傣族 ; Tujia 土家族 ; China;

  Sammanfattning : Since the late 1970s, China has experienced remarkable socioeconomic development. The trend towards marketisation and modernisation overturned culturally-rooted lifestyles, and more and more ethnic minorities in China have started to regard their traditional cultures as irrelevant to their livelihoods and future and chosen to move away from them. LÄS MER

 2. 17. Viljan att veta vad andra vet : Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Christian Lundahl; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; History of assessment; curriculum theory; knowledge production and reproduction; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with knowledge assessment in education from a historical point of view. It considers both “internal” assessment, i.e. assessments occurring in everyday life in school, and “external” assessment, i. LÄS MER

 3. 18. Rhythm in late-modern Stockholm Social stratification and stylistic variation in the speech of men

  Detta är en avhandling från London : Queen Mary, University of London

  Författare :Nathan Joel Young; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rinkeby Swedish; Speech Rhythm; nPVI; multiethnolect; sociophonetics; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att talrytm är socialt stratifierad i vardagsspråket hos män i Stockholm. Som ett symboliskt centrum för många senmoderna sociala förändringar är Stockholm också hemvist för Europas ”första” multietnolekt (rinkebysvenska, Kotsinas 1988a). LÄS MER

 4. 19. Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Maria Persson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arabic; Modern Standard Arabic; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semiotics; semantics; Grammatik; Baskien samt sumeriska; semantik; syntax; semiotik; Languages and literatures of Asia Minor; Caucasian languages and literatures; `an and `anna.; syntactic-semantic correlations; subordinate clause; functionalistic linguistics; sentential object complements; corpus-based study; complement-taking predicates; complementizer; complementation; complementiser; Basque; Sumerian; Språk och litteratur från Mellanöstern och Kaukasien;

  Sammanfattning : This dissertation comprises a corpus-based study of the form and function of sentential object complements in Modern Standard Arabic (MSA). The study is motivated by the scarcity of investigations into MSA syntax as opposed to the syntax of Classical Arabic. LÄS MER

 5. 20. Mellan åsikt och vittnesbörd : Amerika och Västerlandets arkaiska rötter

  Detta är en avhandling från Idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Biskopsgatan 7 223 62 Lund

  Författare :Fernando Flores; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; förnuftets historia; kommunikativa modeller; arkaisk; modern; 1500-talet; Västerlandet; Amerika; Europa; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : The question of America’s cultural position in relation to the rest of the world is essential for all research connected to America and to the history of modern Europe. This situation has become obvious over the last years because of our societies’ latest “crisis”, with the consecration of the “post-modern” and “global” view of society, history and culture. LÄS MER