Sökning: "modern"

Visar resultat 16 - 20 av 2860 avhandlingar innehållade ordet modern.

 1. 16. Between Modern Schooling and Cultural Heritage : Education and Ethnicity in Southwest China

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Wei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02-06]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modern schooling; Cultural heritage; Ethnic minority education; Teacher; Teacher education; Teacher educator; Multicultural education; Internal Orientalism; Xishuangbanna 西双版纳 ; Qianjiang 黔江 ; Dai 傣族 ; Tujia 土家族 ; China;

  Sammanfattning : Sedan slutet av 1970-talet har Kina upplevt en anmärkningsvärd socioekonomisk utveckling. Tendensen till marknadifiering och modernisering försvagade kulturellt rotade livsstilar och allt fler etniska minoritetsgrupper i Kina har börjat betrakta traditionell kultur som irrelevant för deras försörjning och framtid samt i viss utsträckning också har börjat ta avstånd från dessa. LÄS MER

 2. 17. Viljan att veta vad andra vet : Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Christian Lundahl; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; History of assessment; curriculum theory; knowledge production and reproduction; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with knowledge assessment in education from a historical point of view. It considers both “internal” assessment, i.e. assessments occurring in everyday life in school, and “external” assessment, i. LÄS MER

 3. 18. Sentential Object Complements in Modern Standard Arabic

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Maria Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arabic; Modern Standard Arabic; Linguistics; Lingvistik; Grammar; semiotics; semantics; Grammatik; Baskien samt sumeriska; semantik; syntax; semiotik; Languages and literatures of Asia Minor; Caucasian languages and literatures; `an and `anna.; syntactic-semantic correlations; subordinate clause; functionalistic linguistics; sentential object complements; corpus-based study; complement-taking predicates; complementizer; complementation; complementiser; Basque; Sumerian; Språk och litteratur från Mellanöstern och Kaukasien;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Satser i objektsposition i modern standardarabiska. MODERN STANDARDARABISKA Arabiska talas idag av ca 200 miljoner mnniskor frn Marocko och Mauretanien i vster till Irak och Oman i ster. De talade varianterna av sprket skiljer sig t ganska mycket, men man har ett gemensamt skriftsprk. LÄS MER

 4. 19. Mellan åsikt och vittnesbörd : Amerika och Västerlandets arkaiska rötter

  Detta är en avhandling från Idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Biskopsgatan 7 223 62 Lund

  Författare :Fernando Flores; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; förnuftets historia; kommunikativa modeller; arkaisk; modern; 1500-talet; Västerlandet; Amerika; Europa; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History; Historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Frågan om Amerikas kulturella ställning i förhållande till den övriga världen är av central betydelse för all forskning som berör Amerikas och det moderna Europas historia. Det här förhållandet har blivit påtagligare under senare tid beroende av vårt samhälles senare "kris" med det s. k. LÄS MER

 5. 20. Flannery O'Connor's View of the Modern Alienation from Sacramental Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Inger B Törnqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; secular humanism; Social Darwinism; Progressivism; Southern literature; natural theology; Southern Protestant fundamentalism; “Americanism Debate“; modern gnosticism; gnostic; Jansenism; Neoscholasticism; American Catholicism; Sacramental religion; O’Connor; Joyce; psychology; sociology; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Mary Flannery O’Connor (1925-64) was born in Savannah, Georgia as the only child of the American Irish Catholics Edward Francis O’Connor, Jr. and Regina Cline O’Connor. In 1952 her first novel Wise Blood, in 1955 the short story collection A Good Man Is Hard to Find, and in 1960 her second novel, The Violent Bear It Away were published. LÄS MER