Sökning: "modern affektteori"

Hittade 1 avhandling innehållade orden modern affektteori.

  1. 1. När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

    Detta är en avhandling från Birgitta Rydén, Tigerstigen 17, SE-426 72 Västra Frölunda, Sweden

    Författare :Birgitta Rydén; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; reflective function.; Psychology; Psykologi; positioning; empowerment; prevention; health promotion; percept-genesis; short-term psychotherapy; incidence; crisis; professional support; parent education; post-partum; childbirth; pregnancy; gender; parent; Woman; man;

    Sammanfattning : The central issue is to increase knowledge of women's and men's mental wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects relevant to maternity and child health care centres. Major psychological theories are the attachment theory and the affect theory, health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies, crisis theory to understand reactions, taking the individual's subjective experience and personal definitions of reactions and needs into consideration. LÄS MER