Sökning: "mobbning arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden mobbning arbete.

 1. 1. Social stressors and their association with psychosomatic problems among adolescents : Implications for school social work

  Författare :Victoria Lönnfjord; Curt Hagquist; Daniel Bergh; Mona Sundh; Patrik Karlsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social stressors; adolescents; psychosomatic problems; school social work; parental unemployment; family residency; schoolwork pressure; academic achievement expectation; bullying; bullying victimization; bullying intervention; self-efficacy; disability; long-term illness; Sociala påfrestningar; ungdomar; psykosomatiska besvär; skolsocialt arbete; föräldrars arbetslöshet; boendesituation; press i skolan; krav på skolprestationer; mobbning; utsatthet för mobbning; interventioner mot mobbning; tilltro till sin egen förmåga; funktionsnedsättning; långvarig sjukdom; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate associations between family-, school- and individual-related social stressors and adolescents’ psychosomatic problems, and which factors might moderate these associations. A cross-sectional study design was employed to collect data and 3764 Swedish adolescents (girls 51. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i arbete : arbetsorganiseringens inverkan på handlingsutrymmet och mobbningprocessen

  Författare :Louise Svensson; Anders Bruhn; Ola Agevall; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mobbing; bullying; exclusion; workplace; discretion; negotiation; formal informal; norms; outsiders; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology; organization;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to identify and analyze organizational characteristics and interactional forces within the workplace organization that may affect the mobbing process. The empirical basis comprises 20 semistructured interviews with victims, observers, and bullies. LÄS MER

 3. 3. Adolescent self-reported health in the Umeå region : Associations with behavioral, parental and school factors

  Författare :Karina Nygren; Lennart Nygren; Urban Janlert; Curt Hagquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescence; school survey; self-reported health; somatic complaints; stress; norm compliance; parent-adolescent relations; compulsory school; school managers; research utilization; ungdomar; skolenkät; självrapporterad hälsa; somatiska besvär; stress; normföljsamhet; föräldrarelationer; skola; skolområdeschefer; forskningsanvändning;

  Sammanfattning : This thesis consists of a quantitative and a qualitative study. The quantitative study (articles I-III) aimed to examine how self-reported health in adolescence is associated with behavioral, parental, and school factors. Through a survey directed at all adolescents in grades 7-9, data were collected in 2005 in a region in northern Sweden (n=5060). LÄS MER

 4. 4. Mobbning – ett spel om makt. Fyra fallstudier av mobbning i skolmiljö

  Författare :Gunilla Björk; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vardagsvåld, mobbning och mobbningsförebyggande arbete i svensk skolkontext

  Författare :Paula Larsson; Kristina Ström; Camilla Hällgren; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Two related phenomena - everyday violence and school bullying - are the subject of this thesis. The thesis's aim was to develop knowledge about everyday violence and bullying in school. The aim was also to develop knowledge about planning and bullying intervention in a local context. LÄS MER