Sökning: "mixes"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet mixes.

 1. 1. Clinical and experimental studies in corticosteroid contact allergy

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Dermatolog, Deparment of Dermatology, Malmö University Hospital

  Författare :Marléne Isaksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; venereologi; Dermatologi; venereology; Dermatology; inhalation; ROAT; mixes; hydrocortisone-17-butyrate; Corticosteroids; budesonide; tixocortol pivalate; dose-response relationship; clinical relevance; stability; allergic contact dermatitis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kliniska och experimentella studier av kortisonallergi Kortisonämnen har använts sedan 1950 talets början för att behandla olika hudsjukdomar såsom eksem och psoriasis. Redan 1959 kom de första rapporterna om kontaktallergi mot hydrokortison, ett kroppseget kortisonämne. LÄS MER

 2. 2. Fatigue of Asphalt Mixes - Theory of Viscoelasticity and Continuum Damage Mechanics Applied to Uniaxial Fatigue Data from Laboratory Tests

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Richard Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; asphalt mixture; viscoelastic; Fatigue; deterioration models; Continuum Damage Mechanics; laboratory test; uniaxial; hydraulic engineering; Civil engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att analytiska dimensioneringsmetoder utvecklas ökar även behovet av att kunna bestämma mekaniska egenskaper hos materialen i överbyggnaden och terrassen. Utmattningssprickor orsakade av tung trafik, permanenta deformationer (spårbildning), termisk sprickbildning, ojämnheter, tjäle och reflektionssprickor är några av de dimensioneringskriterier som kan användas då en väg dimensioneras. LÄS MER

 3. 3. Meso-Mechanical Modeling and Analysis of Adhesive Layers

  Detta är en avhandling från Chalmers tekniska högskola

  Författare :Kent Salomonsson; Högskolan i Skövde.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Engineering mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik; Teknik; Technology; Adhesive layer; Meso-mechanical; Representative Volume Element; Large curvatures; Interphase elements; Evolution algorithm;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the modeling, simulation and analysis of adhesive layers. By use of an in situ scanning electron microscopy study it is found that the adhesive studied in the present thesis has a very complex structure with two different compounds, a mineral and an epoxy/thermoplastic blend. LÄS MER

 4. 4. Towards a practical programming language based on dependent type theory

  Detta är en avhandling från Chalmers tekniska högskola

  Författare :Ulf Norell; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dependent types; type theory; metavariables; programming; pattern matching; type checking;

  Sammanfattning : Dependent type theories have a long history of being used for theorem proving. One aspect of type theory which makes it very powerful as a proof language is that it mixes deduction with computation. LÄS MER

 5. 5. An investigation into some aspects for foamed bitumen technology

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :May Namutebi; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Foamed bitumen; Binder ageing; Aggregate coating; Compaction; Mix design; Aggregate porosity; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Despite applications of foamed bitumen technology in pavement construction in various places around the world, there are still several aspects about this technology that are not clear. In addition, knowledge on foamed bitumen technology is mainly empirical and lacks scientific basis. LÄS MER