Sökning: "mixed methods läsförståelse"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden mixed methods läsförståelse.

 1. 1. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska : Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

  Författare :Anna Lindholm; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; multilingual students; Swedish reading comprehension; reading strategies; middle school; strategy instruction; reading development; school-related texts; metacognition; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are con-sidered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

  Författare :Anna Lindholm; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; multilingual students; Swedish reading comprehension; reading strategies; middle school; strategy instruction; reading development; school-related texts; metacognition;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to highlight the significance of reading strategies in developing multilingual middle-school students’ Swedish reading comprehension. Reading strategies are considered from teaching, reading development and individual perspectives, and this compilation thesis comprises an introductory chapter and three articles. LÄS MER