Sökning: "missing value"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden missing value.

 1. 1. The Missing link : Business Models Lock-in in Sociotechnical Transitions

  Författare :Rami Darwish; Mats Engwall; Vinit Parida; KTH; []
  Nyckelord :Business Models; Sociotechnical Transitions; Lock-in; Resource Dependence; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Societal and environmental challenges present challenges for our current industrial systems. In order to respond to these difficulties, various alternative systems have been suggested, as they promise sustainability and increased societal quality of life enabled by innovative technologies. LÄS MER

 2. 2. Design Considerations of Value-aware Caches

  Författare :Angelos Arelakis; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Memory; Data Compression; Statistical-based Compression; Value Locality; Cache; Huffman Coding;

  Sammanfattning : On-chip cache memories are instrumental in tackling several performance and energy issues facing contemporary and future microprocessor chip architectures. First, they are key to bridge the growing speed-gap between memory and processors. LÄS MER

 3. 3. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken : en studie om läromedel och nationella prov

  Författare :V. L. Anna Lundberg; Christer Bergsten; Kirsti Hemmi; Astrid Pettersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison; Applied mathematics; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken – en studie om läromedel och nationella prov : [The Concept of Proportionality in the Swedish Upper Secondary School Mathematics – a Study of Textbooks and National Examinations]

  Författare :Anna L.V. Lundberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Proportion; upper secondary school; textbooks; national course tests; curriculum; ATD; The anthropological theory of the didactics; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison Nyckelord sv : Proportionalitets begreppet; proportionalitet; Matematik A; gymnasiet; läromedel; nationella prov; läroplaner; Lpf 94; ATD; reguladetri; saknat värde; missing value; numerical comparison; Qualitative prediction and comparison;

  Sammanfattning : Proportionalitet är ett centralt begrepp i skolmatematiken. Begreppet introduceras i de lägre stadierna och återkommer i så gott som samtliga kurser från årskurs 9 tillsista kursen på gymnasiet. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur det matematiska begreppet proportionalitet hanteras i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 5. 5. Going through magnetic resonance imaging. Patients’ lived experience and the value of written information

  Författare :Erna Törnqvist; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER