Sökning: "misrecognitions"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet misrecognitions.

  1. 1. Teckenspråkiga döva : Identitetsförändringar i det svenska dövsamhället

    Författare :Päivi Fredäng; Mårten Söder; Ann-Mari Sellerberg-Persson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Deaf community; Identity; Interaction; Misrecognition; Recognition; Sign language; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi; deaf community; identity; misrecognitions; Sign language; dövsamhälle; identitet; misskännanden; teckenspråk; Sociologi; Sociology;

    Sammanfattning : The objective of this study is to examine how the position of Deaf people in Sweden has changed from the postwar period to the turn of the millennium and what this change has meant regarding the relation to the majority culture and Deaf people´s view of themselves. Deaf people´s identity and its changes and the changes in society and in the Deaf community are analyzed within these frames. LÄS MER