Sökning: "minstrelsy"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet minstrelsy.

 1. 1. The "New Negro" in the Old World : culture and performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen

  Författare :Lena Ahlin; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English language and literature; Europe in African-American literature; Nella Larsen; Jessie Fauset; James Weldon Johnson; minstrelsy; whiteness; performance; cultural authenticity; New Negro; Harlem Renaissance; African Americans in Europe;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras europaskildringarna i James Weldon Johnsons The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912), Jessie Fausets There Is Confusion (1924) och Nella Larsens Quicksand (1928) och hur dessa speglar afrikansk-amerikanernas roll i den västerländska civilisationen. I 1800-talets afrikansk-amerikanska litteratur figurerar Europa ofta som symbol för frihet och kultur. LÄS MER

 2. 2. The "New Negro" in the Old World: Culture and Performance in James Weldon Johnson, Jessie Fauset, and Nella Larsen

  Författare :Lena Ahlin; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Europe in African-American literature; English language and literature; Nella Larsen; Jessie Fauset; James Weldon Johnson; minstrelsy; whiteness; performance; cultural authenticity; New Negro; Harlem Renaissance; African Americans in Europe; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between the “New Negro” moment of the early twentieth-century America and the Old World of Europe, as represented in James Weldon Johnson’s The Autobiography of an Ex-Colored Man (1912), Jessie Fauset’s There is Confusion (1924), and Nella Larsen’s Quicksand (1928). In the nineteenth century, Europe functioned as a symbol of freedom, education and art in the African-American literary imagination. LÄS MER