Sökning: "minority perspectives"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden minority perspectives.

 1. 1. Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden historical and contemporary perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Maria Wingstedt; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism;

  Sammanfattning : This thesis concerns the nature and functioning of language ideologies in Sweden, principally as regards beliefs and attitudes of the majority group towards minority language issues. This includes a study of the history of Sweden's minority language policies towards the Saami and the Finnish-speaking Tornedalians. LÄS MER

 2. 2. Living with diabetes within the framework of Swedish primary health care Somalian and professional perspectives

  Detta är en avhandling från Jönköping : Hälsohögskolan

  Författare :Anne-Marie Wallin; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2009]
  Nyckelord :cross-cultural interviews; diabetes; experiences; encounter; ethnic minority; health beliefs; health-care professionals; interpreter; literature review; qualitative method;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to provide knowledge on the one handSomalian-born immigrants´ experiences of living with diabetes mellitus (DM)in a new cultural environment, on the other hand their encounter with Swedishdiabetic care – this from both their own point of view and that of the health-care professionals. There was an endeavour to describe methodological aspectsof the interpreter´s role in respect of the trustworthiness of research performedin multicultural societies. LÄS MER

 3. 3. Synsätt, teman och strategier några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Granstedt; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multicultural issues; teachers; reflective talks; pupils with a non-Swedish background; interpretative repertoires; parents with a non-Swedish background; majority perspectives; minority perspectives; culture; ethnicity; mångkultur; lärare; reflektiva samtal; elever med utländsk bakgrund; tolkningsrepertoarer; föräldrar med utländsk bakgrund; majoritetsperspektiv; minoritetsperspektiv; kultur; etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The chief aim of my thesis is to study and analyse how the multiculturalism of schools is reflected in research and reports in Sweden and in the way in which teachers talk about multicultural issues at school. Part of the work is done in the form of reflecting talks with two groups of teachers in two different schools on issues and situations taken from their own everyday experience. LÄS MER

 4. 4. En skola för andra Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ing-Marie Parszyk; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; minority; children; adolescent; student; compulsory school; living conditions; teaching; language; mathematics; narrative; hermeneutics; interpretation; immanent pedagogics.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The possibilities and problems of minority children and adolescents in a multicultural school are subjects of growing interest today. In this dissertation a new perspective on the subject is founded on the basis of the minority students' existential conditions in their school life. LÄS MER

 5. 5. Muslim Rights and Plights. The Religious Liberty Situation of a Minority in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Jonas Alwall; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Religious Culture; Religious Minorities; Muslims; Islam; Integration; Immigrant Policy; Immigration; Minority Rights; Religious liberty; Human Rights; Teologi; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att presentera en sociologisk analys av en "religionsfrihetssituation". Den grupp som särskilt berörs i avhandlingen är den invandrarde muslimska minoriteten i Sverige, en grupp som har vuxit avsevärt under de senaste decennierna. LÄS MER