Sökning: "minor salivary glands"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden minor salivary glands.

 1. 1. On Minor Salivary Gland Secretion

  Författare :Lars Eliasson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; age; dental plaque pH; dentures; gender; health; IgA; medication; minor salivary glands; oral dryness; saliva; salivary secretion rate;

  Sammanfattning : The overall aim of this series of studies has been to examine palatal, buccal and labial minor salivary gland secretions in relation to age and gender and other factors and conditions that could have effects on the saliva. Further aims were to analyze minor salivary gland secretions in relation to feelings of oral dryness and dental plaque pH. LÄS MER

 2. 2. Fractionated irradiation of salivary glands : loss and protection of function

  Författare :Ulrika Funegård; Thorild Ericson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Irradiation; salivary glands; saliva composition; antioxidants; radioprotection;

  Sammanfattning : Radiotherapy of malignancies in the head and neck often involves the major and minor salivary glands in the radiation field. Adverse effects, such as dry mouth symptoms, are common after such therapy. LÄS MER

 3. 3. On minor salivary gland secretion in children, adolescents and adults

  Författare :Mikael Sonesson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Det finns få studier om de små spottkörtlarna, men deras främsta funktion anses vara att skydda individen genom att utsöndra ett skyddande sekret som utgör en slags barriär mot främmande och sjukdomsframkallande substanser. Från observationer på vuxna är det känt att körtlarna producerar en rad antibakteriella ämnen, tillhörande det specifika och det ospecifika immunförsvaret. LÄS MER

 4. 4. On The Innervation of Salivary Glands and Treatment of Dry Mouth - An Experimental and Clinical Study

  Författare :Nina Khosravani; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parotid gland; Denervation; Acetylcholine synthesis; Otic ganglion; Auriculo-temporal nerve; Facial nerve; Neuropeptides; Salivary gland hypofunction; Physostigmine;

  Sammanfattning : Detailed knowledge of the innervation of the parotid gland is essential in basic studies on various neuroglandular phenomena as well as in various types of orofacial surgery. The innervation is more complex than usually depicted in Textbooks. LÄS MER

 5. 5. Lymphoma studies in patients with Sjögren's syndrome

  Författare :Lilian Vasaitis; Eva Baecklund; Lars Rönnblom; Thomas Mandl; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjögren s syndrome; primary Sjögren s syndrome; lymphoma; IgG4-related disease; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Patients with primary Sjögren’s syndrome (pSS) are at increased risk of developing malignant lymphoma. The studies in this thesis aim at broadening our understanding of the association between these two conditions. LÄS MER