Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. The glucocorticoid receptor as a regulator of cortisol responses in cortisol resistant patients and healthy subjects

    Författare :Mini Ruiz; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Glucocorticoids are essential for life, and are involved in growth, reproduction, intermediary metabolism, immune and inflammatory reactions as well as central nervous system and cardiovascular functions. Glucocorticoids are also used as treatment of many diseases. LÄS MER