Sökning: "millimeter-wave communication system"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden millimeter-wave communication system.

 1. 1. Millimeter-wave Networking Fundamental Limits, Scalable Algorithms, and Design Insights

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hossein Shokri-Ghadikolaei; KTH.; KTH.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The current demands for extremely high data rate wireless services and the spectrum scarcity at the sub-6 GHz bands are forcefully motivating the use of the millimeter-wave (mmWave) frequencies. The main characteristics of mmWave communications are severe attenuation, sparse-scattering environment, huge bandwidth, vulnerability to obstacles and antenna misalignment, massive beamforming, and possible noise-limited operation. LÄS MER

 2. 2. Multi-Gigabaud Solutions for Millimeter-wave Communication

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Sining An; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Millimeter-wave communication; non-linear distortion; DQPSK; high order modulation; power amplifier; modem; carrier recovery; 16-QAM; power combining; pilot; E-band; high data rate; outphasing; mobile network;

  Sammanfattning : With the growing number of mobile network and internet services subscriptions, faster communication will provide a better experience for users. In the next generation mobile network, the fifth generation (5G), communication data rate will achieve several Gigabits per second with ultra-low latency. LÄS MER

 3. 3. Micro- and Millimeter Wave CMOS Beamforming Receivers

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Andreas Axholt; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; beamforming; CMOS; front-end; microwave; millimeter wave; phase-locked loop; phased-array;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det tillgängliga frekvensutrymmet i trådlösa kommunikationssystem, så som trådlösa datornätverk, är mycket begränsat. Detta tillsammans med den ökande trafikmängden skapar problem. Nya möjligheter finns dock i och med att det finns stora mängder bandbredd som är licensfri för användning. LÄS MER

 4. 4. Millimeter-Wave Photonics: Signal Sources and Transmission Links

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Andreas Wiberg; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; microwave photonics; mm-wave generation; radio over fiber; photonic frequency multiplication; millimeter-wave photonics; millimeter-waves; millimeter-wave communication system;

  Sammanfattning : With the use of higher and higher frequencies in a number of current and future wireless millimeter-wave applications it is beneficial to use photonics for several reasons. The use of optical fibers is an advantageous way to transport millimeter-waves in terms of loss, mechanical flexibility, weight, and insensitivity to electromagnetic interference. LÄS MER

 5. 5. Millimeter-Wave Impulse Radio

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Mats Ärlelid; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Compound semiconductor; resonant tunneling diode; ultra wideband; 60 GHz; on-off keying; transmitter; receiver; and super-regenerative oscillator;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trådlösa system som använder elektromagnetisk strålning, även kallat radio kort och gott, har fått ett enormt genomslag i våra liv. Radio används överallt: telefoni, GPS, mobilt bredband och TV är tillämpningar som vi som privatpersoner lätt kommer i kontakt med men även till radar, magnetisk resonanstomografi och andra avbildande system. LÄS MER