Sökning: "miljövård"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet miljövård.

 1. 1. Kompetens för hållbar utveckling : Professionella roller i kommunal planering

  Författare :Maria Håkansson; Folke Snickars; Tuija Hilding-Rydevik; Johan Hedrén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Environmental engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; kommunal planering; kommunalt miljöarbete; miljöpolitik; miljövård; hållbar utveckling; planeringsrocesser; aktörer; yrkesroller; professioner; organisationskultur; yrkesskicklighet; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The number of political goals set, and decisions taken, in respect of environmental matters at both the international and the Swedish national, regional and municipal levels is constantly increasing. The overall goal in the Swedish context is to become a sustainable society. LÄS MER

 2. 2. Ballastindustrins miljöpåverkan, särskilt grustäkters inverkan på grundvattnet och efterbehandling av grustäkter

  Författare :Anna Sander; KTH; []
  Nyckelord :Grustäkter; Grundvatten; Sanering miljövård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att skapa plats och göra rum : Landskapsperspektiv på det historiska värdets betydelse och funktion i svensk planering och miljövård

  Författare :Carl-Johan Sanglert; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conservation; critical realism; discourse; heritage; landscape; ontology; planning; sustainability; time geography;

  Sammanfattning : This thesis is based on an analysis of how historically motivated values are treated in contemporary planning- and conservation practices. The aim is to discuss the premises of a sustainable landscape development regarding historical landscapes and heritage. LÄS MER