Sökning: "miljöer för lek och lärande"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden miljöer för lek och lärande.

 1. 1. Non-formal Learning through Ludic Engagement within Interactive Environments

  Författare :Eva Petersson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; sensorteknologi; rehabilitering; intuitiv interaktion; interaktiva miljöer; interaktiv lek; icke-formellt lärande; handling; fallstudier; Aktivitet; sensor technology; rehabilitation; non-intrusive interface; non-formal learning; intuitive interaction; interactive play; interactive environments; case studies; Action; activity; non-formal learning; action; Människa-dator-interaktion; Computer games; Human-computer interaction;

  Sammanfattning : daptive responsive environments that encourage interaction for children with severe disabilities offer a distinct potential for play and learning in rehabilitation. Physical training and therapy for these children is often enduring, tedious, and boring through repetition - and this is often the case for both the child and the facilitator/therapist. LÄS MER

 2. 2. Spelet om musiken - Unga musiker spelar digitala musikspel : The game about the music: Young musicians playing digital music games

  Författare :Jens Ideland; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digitala lärandemiljöer; Spel och lärande; Affordanser; Inramningar; Musikutbildning;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har många spelutvecklare, utbildare och forskare argumenterat för att digitala spel bör användas som miljöer för lärande. Vanliga argument har varit att spel är säkra zoner där misslyckanden inte får allvarliga konsekvenser och att spelare kan upptäcka och lära sig se aktiviteter från de professionellas synvinkel. LÄS MER