Sökning: "migration reform"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden migration reform.

 1. 1. Harmonizing National Laws on Human Trafficking by Implementing Article 3 of the Palermo Protocol : Problems and Reform

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Dominika Borg Jansson; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trafficking in human beings; international law; criminal law; organized crime; legal transplants; language; irregular migration; Palermo Protocol; human rights; women’s rights; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : Trafficking in human beings is one of the most serious and acute problems of our time. It is seen as one of the main forms of organized crime as well as a modern form of slavery. Trafficking is a practice that affects entire societies or rather the very fabric of democratic societies. LÄS MER

 2. 2. On the Margins : Migrants, Status Mobility and Recent Turns in Swedish Migration Politics

  Detta är en avhandling från Faculty of Social Sciences, Lund University

  Författare :Mona Hemmaty; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-26]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Status mobility; spårbyten; labour migration policy reform; Swedish migration politics; deservingness; work permits;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning2008 infördes en reform inom svensk politik för arbetskraftsmigration som möjliggjorde för personer utanför EU att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning oavsett utbildningsbakgrund. Reformen har fått mycket uppmärksamhet och ritat om kartan för svensk migrationspolitik. LÄS MER

 3. 3. School Reform, Educational Achievement and Lifetime Income : Essays in Empirical Labor Economics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anders Böhlmark; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economics of education; international migration; lifetime income; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The Impact of School Choice on Pupil Achievement, Segregation and Costs: Swedish Evidence. This paper evaluates school choice at the compulsory school level. We estimate the impact of an increased enrolment in private schools on average achievement using within-municipality variation over time. LÄS MER

 4. 4. Labor Migration, Policy Reform and Growth in Transition Economies

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Calin Rechea; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Öppna och slutna rum : Enskiftet och de utsattas geografi

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Henrik Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; landscape; landownership; population change; migration; enclosure;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to study the change in the Scanian rural society and landscape during the time of the radical enclosure reform "Enskifte" (Sw.) in the early 19th century and the decades therafter up until c 1850. LÄS MER