Sökning: "middle class"

Visar resultat 21 - 25 av 178 avhandlingar innehållade orden middle class.

 1. 21. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Torbjörn Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; class; football; gender; local patriotism; nationalism; hegemony; respectability and diligence skötsamhet ; hooliganism; rational amateurism; History; Humanities; Historia; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut fram till år 1950. Det är berättelsen om hur spelet gradvis etableras, överkommer en mängd inre och yttre problem och konflikter, för att träda in i sin guldålder under 1940-talet. LÄS MER

 2. 22. Ett bidrag till heterosexualitetens historia : Kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800 - 1920

  Detta är en avhandling från Modernista

  Författare :Pia Laskar; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Heterosexuality; homosexuality; gender; class; ethnicity; deterrents; counter images; norms; feminism; deconstruction; queer theory; post-colonial theory; sex manuals; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines and analyses Swedish sex manuals written for the most part by doctors between 1800 and 1920. The study focuses on constructions of gender, sexuality and norms for pleasure, and investigates how these processes change over time. LÄS MER

 3. 23. En omskriven historia : Svensk historisk roman och novell före 1867 : the Swedish historical novel and short story before 1867

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan Johansson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historical novels; historiography; Swedish history; nineteenth century; nation-building; middle class; identity; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : The historical novel was a new genre in Sweden during the 1820's. It had emerged as a popular literary form in Europe with the writings of Walter Scott, whose Waverley, or t'is sixty years since (1814) is widely regarded as the first historical novel. LÄS MER

 4. 24. Gå i lära till lärare En grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

  Författare :Britt-Marie Berge; Umeå universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; theory practice; class; teacher training; craft; textile craft; wood metalwork; tacit knowledge; teaching style; socialization;

  Sammanfattning : Craft education has been regarded as an important instrument in the efforts to achieve equality which, ever since the end of World War II, have permeated the reforms of Swedish education. In spite of all efforts to the contrary, class- and sex-typed educational programmes are still reconstructed within the reformed education. LÄS MER

 5. 25. "Det sitter i ryggraden" : om föräldrars föreställningar och kroppens tidiga socialisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Krassimira Nikolova; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; families; sleep; class; body; habitus; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the study is to show how a physiological function such as sleep becomes an important part of socialization and upbringing. Babies’ and toddlers’ sleep patterns present an opportunity to study how sleep habits are developed, practised and reproduced according to what parents find meaningful, correct and appropriate. LÄS MER