Sökning: "middle childhood"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden middle childhood.

 1. 1. Temperamental Influences on Risk-taking during Middle Childhood

  Författare :Beatrice Nyström; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Temperament; Risk-taking; Decision-making; Middle childhood; Temperament; Risktagande; Beslutsfattande; Barndomen;

  Sammanfattning : Min avhandling handlar om hur barns medfödda temperamentsegenskaper påverkar deras risktagande. Temperamentsegenskaper antas avspegla aktiviteten i biologiskt nedärvda motivationssystem. Aktiviteten i dessa avgör hur snabbt, hur starkt och hur länge vi kommer att reagera i olika situationer. LÄS MER

 2. 2. Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bodil Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neighbourhood; adult perspectives of the best interest of the child; qualitative methods; child´s perspective; developmental task; middle childhood; Urban childhood; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. LÄS MER

 3. 3. The creative world of middle childhood: Creativity, imagination, and self-image from qualitative and quantitative perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Eva Hoff; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; self-image; middle childhood; drawings; Unusual Uses Test; qualitative interviews; Development psychology; Utvecklingspsykologi; Creativity; imaginary companions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledning Kreativitet kan definieras på många olika sätt. I denna avhandling definieras kreativitet som ”ett generativt eller produktivt nytt sätt att uppleva verkligheten och sig själv på”, vilket är en något modifierad version av Smith och Carlssons (1990) kreativitetsdefinition. LÄS MER

 4. 4. Social inhibition and socioemotional functioning in middle childhood

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Bengtsgård; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Social Inhibition Overfriendliness; Dysregulation; Socioemotional Functioning; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Social inhibition, or in lay language "shyness", means a tendency to react with fearful and hesitant behaviors innovel social encounters. Lowinhibition, on the other hand is associated with a capacity to easily approachnovel social situations. However, low-inhibition might co-occur with difficulties in inhabiting undesired socialbehaviors. LÄS MER

 5. 5. Children’s Peer Status and Their Adjustment in Adolescence and Adulthood Developmental issues in sociometric research

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Peter Zettergren; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociometric peer status; classification; stability; cluster analysis; longitudinal; long-term adjustment; childhood; adolescence; adulthood; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The present research intended to examine the relationship between childhood stable peer status and adjustment in midadolescence for both genders, and adjustment in early and middle adulthood for women. One-year stably peer rejected, popular, and average boys and girls were identified by an age 10 and age 11 sociometric classification procedure using positive nominations and rank-ordering. LÄS MER