Sökning: "microsatellite instability MSI"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden microsatellite instability MSI.

 1. 1. Rectal Cancer - Tumor Biology and Prognostic Markers

  Detta är en avhandling från Eva Fernebro

  Författare :Eva Fernebro; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prognostic markers; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; immunohistochemistry IHC ; chromosomal instability CIN ; microsatellite instability MSI ; tissue microarray TMA ; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 TIMP-1 ; Rectal cancer; soluble urokinase plasminogen activator receptor suPAR ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjock- och ändtarm drabbar årligen drygt 5000 svenskar. En rad faktorer har satts i samband med tumöruppkomst i tarmen, bl a ärftlighet, inflammatorisk tarmsjukdom, kost och motion, men det är till stor del okänt hur dessa faktorer orsakar cancerutveckling. LÄS MER

 2. 2. Genotoxic effects of systemic chemotherapy in cancer patients, with special focus on the relation between MSI, LOH and development of secondary cancers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Nasir K. Kamat; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemotherapy; Genetic instability; Microsatellites instability; Loss of heterozygosity; Mismatch repair; molekylärgenetik; Molecular Genetics;

  Sammanfattning : Systemic chemotherapy results in both phenotypic and genotypic side effects. Genotoxicity posed by chemotherapy is a major concern since it induces DNA damage and instability in the patients’ genome. LÄS MER

 3. 3. Molecular Genetic Alterations In Endometrial And Ovarian Cancers

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anjila Koul; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; KRAS; PTEN; TP53; Overexpression; Mutation; Microsatellite instability; Complex atypical hyperplasia; Endometrial cancer; Ovarian cancer; cancer; onkologi; Cytologi; cancerology; oncology; Cytology; CNS metastasis; Cytogenetic analysis; BRCA2; BRCA1; B-catenin; CDKN2A;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk Sammanfattning Gen-förändringar i endometrie- och ovarial cancer: Endometriecancer (EC, cancer i livmoderslemhinnan) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i västvärlden. Tumörutvecklingen kan associeras till en östrogen-inducerad stimulans av endometriets tillväxt i avsaknad av den differentierande effekten av progesteron. LÄS MER

 4. 4. Colorectal Cancer Aspects of Heredity, Prognosis and Tumour Markers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lana Ghanipour; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; colorectal cancer; heredity; Tryptophanyl t-RNA synthetase; microsatellite instability; SP-PLA; prognosis; biomarkers;

  Sammanfattning : Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancer types and leading causes of cancer death worldwide. Since CRC is a heterogenic disease, there is a demand for increased knowledge of the underlying genetic and epigenetic mechanisms. The aim of this thesis was to investigate heredity and potential tumour markers in relation to prognosis. LÄS MER

 5. 5. The CpG island methylator phenotype in colorectal cancer studies on risk and prognosis

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå university

  Författare :Anna Dahlin; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Colorectal cancer; DNA methylation; folate; microsatellite instability MSI ; prognosis; risk factors; t-lymphocytes; the CpG island methylator phenotype CIMP ; Vitamin B12; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Patologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Tumour biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Tumörbiologi; patologi; Pathology;

  Sammanfattning : Background Colorectal cancer (CRC) is the second most common malignancy in developed countries. The mortality is high, with nearly half of patients dying from the disease. The primary treatment of CRC is surgery, and decisions about additional treatment with chemotherapy are based mainly on tumor stage. LÄS MER