Sökning: "microRNA"

Visar resultat 1 - 5 av 88 avhandlingar innehållade ordet microRNA.

 1. 1. MicroRNA expression profiling in endometrial adenocarcinoma

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sanja Jurcevic; Örebro universitet.; Högskolan i Skövde.; Högskolan i Skövde.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin; Medicine; Endometrial cancer; microRNA; BDII rat model; normalization; endogenous controls;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Visualization and manipulation of microRNA in neural cells

  Detta är en avhandling från Molecular Neurogenetics, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Rohit Sachdeva; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; microRNA; miRNA; miR-124; miR-9; embryonic stem cells; neural stem cell; cell transplantation; neurogenesis; microglia;

  Sammanfattning : microRNA (miRNA) are small non-coding RNA, 21-23 nucleotides long. miRNA provide a new layer of regulatory control over gene expression programs. It is increasingly evident that miRNA are cell type and tissue specific. Many miRNAs have been identified to be highly abundant in certain regions of the brain. LÄS MER

 3. 3. A small amoeba at the crossroads of the big RNAi world MicroRNA biogenesis and Argonaute function in Dictyostelium discoideum

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Zhen Liao; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; RNAi; microRNA; Argonaute protein; miRNA biogenesis; Dictyostelium discoideum; social amoeba; Dicer; development; growth; Biology with specialization in Molecular Cell Biology; Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi;

  Sammanfattning : Small non-coding RNA (ncRNA) mediated gene silencing, known as RNAi, is a key regulatory mechanism of gene expression in eukaryotes. MicroRNAs (miRNA), one major type of small ncRNAs, are about 21nt long and bound by Argonaute proteins. LÄS MER

 4. 4. Vascular smooth muscle mechanotransduction and plasticity-the role of microRNA, calcium signaling and actin polymerization

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Karolina Turczynska; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; PYK2; actin polymerization; calcium; microRNA; stretch;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hjärtat pumpar blod genom ett nätverk av blodkärl, vilket för ut syre och näringsämnen till organen och för tillbaka restprodukter som bryts ned eller utsöndras från kroppen. När hjärtat pumpar byggs det upp ett tryck som driver blodet genom kärlsystemet, från artärter till vener via ett förgrenat nät av kapillärer, som svarar för utbytet med vävnadsvätskorna. LÄS MER

 5. 5. Small Intestinal Neuroendocrine Tumor Analyses Somatostatin Analog Effects and MicroRNA Profiling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Su-Chen Li; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Small intestinal neuroendocrine tumors; Somatostatin analogs; Laser-capture microdissection; Microarray profiling and microRNA profiling; Biology with specialization in Molecular Biology; Biologi med inriktning mot molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Small intestinal neuroendocrine tumors (SI-NETs) originate from serotonin-producing enterochromaffin (EC) cells in the intestinal mucosa. Somatostatin analogs (SSAs) are mainly used to control hormonal secretion and tumor growth. However, the molecular mechanisms leading to the control of SI-NETs are unknown. LÄS MER