Sökning: "mickwitz"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet mickwitz.

 1. 1. Rätt betyg för vem? Betygsättning som institutionaliserad praktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : ISD, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling; Education in Languages and Language Development; Language education; grading; school policy;

  Sammanfattning : Betyg har haft ett stort utrymme i den skolpolitiska debatten. Framförallt har betygens bristande likvärdighet debatterats. Problemet har huvudsakligen konstruerats som lärares bristande professionalism. LÄS MER

 2. 2. En reformerad lärare Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Larissa Mickwitz; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education; teachers; professionalism; grading; school reform; curriculum theory; institutionalism; discourse theory; policy analysis; lärare; professionalism; betyg; läroplansteori; institutionalism; diskursteori; skolreformer; policyanalys;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates the interrelatedness between school policy and practice. In the thesis, the construction of “the teacher” is analysed in school policy documents and teacher interviews. LÄS MER

 3. 3. Greening Industry Essays on industrial energy use and markets for forest raw materials

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anna Mansikkasalo; Luleå tekniska universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to investigate market developments and policy issues that influence the environmental performance of the industry sector. The analysis concentrates mainly on the industry’s input use in the form of energy and forest raw materials. The thesis consists of an introductory part, and five self-contained papers. LÄS MER