Sökning: "metro"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet metro.

 1. 1. En tidning i tiden? Metro och den svenska dagstidningsmarknaden

  Författare :Ingela Wadbring; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Metro; free daily newspaper; commuter paper; newspaper market; readership market; advertising market; audience; circulation; penetration; newspaper organization;

  Sammanfattning : From the time the free daily newspaper Metro was introduced in Stockholm in 1995 until the autumn of 2002, Metro International has expanded its free paper operations to 25 locations worldwide. Other companies have since then launched similar newspapers – over 80, in fact. LÄS MER

 2. 2. From Shrieks to Technical Reports : technology, disability and political processes in building Athens metro

  Författare :Vasilis Galis; Jane Summerton; Jonas Anshelm; Ingunn Moser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-production; transport disability; symmetry; hybrid collective; accessibility provisions; handbooks; materiality; translation; social model of disability; hybrid forums; concerned groups; configuration of the built environment; samproduktion; transport handikapp; symmetri; hybrid collective; tillgänglighetsåtgärder; handbok; materialitet; översättning; hybrid forums; concerned groups; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur frågor kring tillgänglighet/handikapp för första gången aktualiserades och implementerades i planeringen och utformningen av den byggda miljön i Aten, nämligen processen i samband med beslut, planering och implementering av jätteprojektet Atens Metro. Studien tecknar framväxten av olika handikapporganisationer, som från att ha varit svaga aktörer successivt lyckades få gehör för sina krav inom stadens förvaltning, politiska organ, den grekiska riksdagen och inte minst inom de företag som byggde metrosystemet. LÄS MER

 3. 3. Railway tread braking temperatures - Numerical simulation and experimental studies

  Författare :Shahab Teimourimanesh; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :railway tread braking; finite element analysis; railway wheels; rail chill; hot spots; frictional heating; heat partitioning; metro; field experiment; rig experiment;

  Sammanfattning : Tread (block) braking is still one of the most common braking systems on railway vehicles. The action is carried out by pressing brake blocks against the tread of a wheel, which is also in rolling contact with the rail. LÄS MER

 4. 4. Efficient driving of CBTC ATO operated trains

  Författare :William Carvajal Carreño; Paloma Cucala García; Antonio Fernández-Cardador; Lennart Söder; Rafael Palacios Hielscher; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency; CBTC signalling system; ATO; Metro; Ecodriving; NSGA-II-F; pseudo-Pareto front; Tracking algorithm; Fuzzy parameters; Moving-block; Train Simulation.; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik; Energy Technology; Energiteknik; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : Energy consumption reduction is one of the priorities of metro operators, due to financial cost and environmental impact. The new signalling system Communications-Based Train Control (CBTC) is being installed in new and upgraded metro lines to increase transportation capacity. LÄS MER

 5. 5. Impairment Mitigation in High Capacity and Cost-efficient Optical Data Links

  Författare :Miguel Iglesias Olmedo; Sergei Popov; Gunnar Jacobsen; Richard Schatz; Marco Santagustina; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Phase Noise; Short range interconnects; Metro; Telecommunication; Telekommunikation;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis fits within the broader area of fiber optics communications. This is an important area of research as it provides a breeding ground for the present and future technologies supporting the Internet. LÄS MER