Sökning: "metodstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet metodstudie.

 1. 1. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling : En metodstudie

  Författare :Jan Hemlin; Thomas Polesie; Bent Dreyer; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER

 2. 2. Revision ur ett revisorsperspektiv : en metodstudie

  Författare :Anna-Maria Jansson; []
  Nyckelord :Revision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Revision ur ett revisorsperspektiv : en metodstudie

  Författare :Anna-Maria Jansson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; revisorsperspektiv; referensramar; ”the Repertory Grid Technique”; principalkomponentanalys; “the Critical Incident Technique”; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Ett återkommande problem inom revisionsforskningen handlar om de svårigheter forskare ställs inför med avseende på att få tillgång till information från revisorer som baseras på verkliga händelser. Anledningar som förts fram till detta är att revisorer är bundna vid tystnadsplikt samt att det förefaller råda en ”kultur av tystnad” inom professionen. LÄS MER

 4. 4. Helgö husgrupp 3 : en lokalkorologisk metodstudie

  Författare :Roger Blidmo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att gestalta måltider – mise en place, dukning och servering : En metodstudie i servitörens hantverkskunnande

  Författare :Lars Eriksson; Mikael Wiberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER