Sökning: "metodproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet metodproblem.

 1. 1. Prognos av framgång i gymnasieskolan : metodproblem och empiriska resultat

  Författare :Gerhard Nordlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avsikten med detta arbete är bl a att belysa några problem som sammanhänger med prognos av framgång i studier på gymnasienivå. Svårigheten att erhålla relevanta kriteriemått, prognosens påverkan av undersökningsgruppernas storlek och sammansättning samt några av de statistiska analysmetodernas lämplighet, är exempel på problemområden som diskuteras. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av utgifter för Forskning och Utveckling : En metodstudie

  Författare :Jan Hemlin; Thomas Polesie; Bent Dreyer; Mittuniversitetet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Externredovisning; Forskning och Utveckling; FoU; aktivering; FoU som tillgång; regressionsanalys; metodproblem; Business studies; Företagsekonomi; Externredovisning;

  Sammanfattning : Hur företag redovisar sina investeringar i Forskning och Utveckling (FoU) är inte oväsentlig, eftersom kostnad eller tillgång i affärsredovisningen medför olika finansiella effekter på balans- och resultaträkning. Detta har betydelse för en bedömning av framtida finansiell avkastning och tillväxt för företagen. LÄS MER

 3. 3. Institutionell narkomanvård, organisation och innehåll : metodproblem vid utvärdering av social behandling för missbrukare

  Författare :Vera Segraeus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Intergenerational Persistence and Ethnic Disparities in Education

  Författare :Per Engzell; Jan O. Jonsson; Carina Mood; Jenny Torssander; Richard Breen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; education; endogeneity; equality of opportunity; ethnic inequality; immigrant selectivity; large-scale assessments; measurement error; proxy variables; social origin; socioeconomic status; Sweden; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays in the sociology of educational stratification. Study I draws on newly collected survey data to assess the biases that arise in estimating socioeconomic differences in achievement when relying on parent and student reported data on social background. LÄS MER

 5. 5. Realism in metacognitive judgments : Effects of social factors

  Författare :Marcus Johansson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social factors; metacognitive judgments; frequency judgments; Realism; confidence judgments; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Theoretical accounts and models of calibration typically explain the degree of realism (validity) in confidence and frequency judgments in terms of different cognitive and methodological factors. The present thesis demonstrates that also social factors are of importance for the degree of realism in these types of metacognitive judgments. LÄS MER