Sökning: "metodik"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade ordet metodik.

 1. 1. The effects of indexing strategy-query term combination on retrieval effectiveness in a Swedish full text database

  Detta är en avhandling från Borås : Valfrid

  Författare :Per Ahlgren; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; informationsåtervinning; metodik; fulltextdatabaser; information retrieval; methodology; fulltext databases;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”DU OCH JAG, FRÖKEN!” pedagogiska möten mellan barn och vuxna på fyra daghem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Sofie Bergeling; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Day Care Center; Interaction Caregiver-Child; Activities; Roles and Relations; Pedagogik; metodik; förskolan; daghem; förskollärare; yrkesroll lärare; barn; språkligt samspel; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the day care center as an educational envirorunent, focusing the interaction between caregiver and child. The theoretical frame of reference is Bronfenbrenner's ecological mode! of human development. LÄS MER

 3. 3. Att behandla störande beteende : metodutveckling i barnpsykoterapi

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Pia Eresund; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnpsykoterapi; metodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Structuring empirical knowledge on environmental issues : urban heavy metal metabolism

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Johan Hedbrant; Ulrik Lohm; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Föroreningsfrågor; metodik; tungmetaller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : During the last century, there has been a large import of heavy metals to urban areas. Only a small fraction, about 10%, has reached the biosphere, the rest is still residing in various goods such as cables, construction materials, technical equipment and batteries, which are still in use or abandoned in infrastructure, buildings, households, enterprises and vehicles. LÄS MER

 5. 5. Centuria insectorum rariorum quam consent. experimentiss. Fac. Med. in Regia Academia Upsaliensi, præside ... D:o Doct. Carolo von Linné ... publico examini submittit Boas Johansson, Calmariensis. In audit. Carol. Maj. d. XXIII. Junii., anni MDCCLXIII. H.A.M.S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ : [s.n.]

  Författare :Carl von Linné; Boas Johansson; Carl von Linné; [1763]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Insects; Zoogeography; Suriname; Methodology; Zoology; Insects; Insekter; Zoologi; Metodik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER