Sökning: "metastable states"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden metastable states.

 1. 1. Weak Atomic Interactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysikum

  Författare :Peter Schef; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metastable states; forbidden transitions; laser probing; hyperfine structure; LRDR; NATURAL SCIENCES Physics Atomic and molecular physics Atomic physics; NATURVETENSKAP Fysik Atom- och molekylfysik Atomfysik;

  Sammanfattning : An atom or ion can change quantum state, usually through emission or absorption of a photon. The photon has the same energy as the energy difference between the states of the transition. The states, or energy levels, of an atom are quantized and light emitted, or absorbed, from the atom is therefore of specific wavelengths, giving spectral lines. LÄS MER

 2. 2. DX Centers in AlGaAs

  Detta är en avhandling från Department of Solid State Physics, Lund University, Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Yingbo Jia; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; DX center; AlGaAs; GaAs AlGaAs multi-layer structures; C-V; DLTS; electric field dependence; positive-U and negative-U models; Schottky diodes; Halvledarfysik; Fysicumarkivet A:1996:Jia; Semiconductory physics; silicon; metastable states.;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of DX center related phenomena in silicon doped AlGaAs and in GaAs/AlGaAs multi-layer structures. A variety of experimental techniques such as capacitance-voltage (C-V), deep level transient spectroscopy (DLTS), single shot capacitance, thermally stimulated capacitance (TSCAP), admittance spectroscopy, photocapacitance, and photoconductivity have been used. LÄS MER

 3. 3. Anomalous Spectral Lines in Space and Laboratory Plasmas - Studies with HST and CRYRING

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Henrik Hartman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Condensed matter:electronic structure; strontium; titanium; CRYRING; iron; STIS; metastable levels; HST; RR Telesopii; Eta Carinae; line identification; fluorescence; forbidden lines; Atomic Spectroscopy; lifetime measurements; Astronomy; Astronomi; rymdvetenskap; cosmic chemistry; space research; spektroskopi; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; magnetisk resonans; relaxation; spectroscopy; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2003:Hartman;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mycket av dagens forskning inom astrofysik handlar på ett eller annat sätt om att förstå hur universum i allmänhet och vår galax i synnerhet fungerar. Var och hur har de grundämnen bildats som finns i stjärnor, planeter, gasmoln, på jorden och i våra kroppar? Det dominerande, och framgångsrika, sättet att ta reda på hur avlägsna astronomiska objekt ser ut och är uppbyggda är att studera ljuset som de sänder ut. LÄS MER

 4. 4. Static and dynamic properties of uniform- and vortex-states in synthetic nanomagnets

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Björn Koop; KTH.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Synthetic antiferromagnets (SAFs) consist of two thin ferromagnetic particles separated by a thin nonmagnetic spacer. The magnetic moments of the two particles couple antiparallel via dipolar interactions, with the interlayer exchange interaction suppressed by a suitable choice of the spacer material. LÄS MER

 5. 5. Time Resolved Laser Spectroscopy of Rydberg States in Group IIIA and IIIA Elements

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Göran Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1984]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In this work radiative properties of neutral elements with one or two electrons outside closed subshells have been investigated. Using laser techniques in connection with atomic beams selective excitation of Rydberg states was performed. Most of the studied states were populated with two-step excitation. LÄS MER