Sökning: "metaphorical expressions"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden metaphorical expressions.

 1. 1. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Marianna Smaragdi; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rebétiko; Greek music; song texts; lyrics; metaphor; metaphorical expressions; figurative language; conceptual metaphor; emotion concepts; force metaphors; Lakoff and Johnson; Kövecses;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen Fire, Poison, and Black Tears – Metaphors of Emotion in Rebétiko är som titeln anger en studie av metaforer för känslouttryck i rebétikomusikens texter. Den populärmusikaliska genren rebétiko är en utbredd musikstil i det moderna Grekland. LÄS MER

 2. 2. Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Emma Sköldberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; idioms; fixed expressions; phraseology; lexicology; semantic roles; variation; corpus; metaphor; compositionality; lexicography;

  Sammanfattning : The dissertation recounts how thirty-six Swedish idioms consisting of a verb and complement are used in contemporary newspaper material found in the Bank of Swedish Linguistic Reference Databank of Göteborg University. All the expressions occur at least once per million running words in my corpus of almost 33.7 million running words. LÄS MER

 3. 3. Svenska partikelverb med "in", "ut", "upp" och "ner" En semantisk studie ur kognitivt perspektiv = Swedish phrasal verbs with in, ut, upp and ner : a semantic study from a cognitive perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitet

  Författare :Elzbieta Strzelecka; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Swedish; verb particle; phrasal verb; spatial expressions; polysemy; image schemas; vertical axis; container; metaphor; metonymy; cognitive lingusitics; Scandinavian languages - general; verbal particle; phrasal verbs; spatial expressons; cognitive semantics; Nordiska språk - allmänt;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras betydelsen hos partiklarna "in", "ut", "upp" och "ner" då dessa fungerar som verbpartiklar och tillsammans med verbet bildar partikelverb. Analysen omfattar såväl semantiskt regelbundna som lexikaliserade partikelverb och söker finna förklaringar till partiklarnas polysemi. LÄS MER

 4. 4. On 'have' in Ancient Greek. An investigation on echo and the construction einai with a dative as expressions for 'have'

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Kulneff-Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ’hold’; focus; definiteness; concreteness; possessor; possession; ἔστι μοι; ἔχω; εἶναι with the dative; *seĝh-; ’have’;

  Sammanfattning : This book deals with ’have’ in ancient Greek. Two different types of ’have’-constructions were used, viz., on the one hand, the active transitive verb ἔχω and, on the other hand, the verb εἶναι, ’be’, with a complement in the dative case (here called the ἔστι μοι construction). LÄS MER

 5. 5. Metaphor and creativity in British magazine advertising

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Carita Lundmark; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Engelska med didaktiskt inriktning; English; Specialization in Didactics;

  Sammanfattning : This thesis is a cognitive linguistic study of the various ways in which conceptual metaphor and related cognitive processes are exploited for creative purposes in advertising texts and accompanying images. The material consists of advertisements collected from British magazines between the years 1996 and 2002, and is classified into four main categories according to how the metaphorical content is signalled in the advertisement. LÄS MER