Sökning: "meta"

Visar resultat 1 - 5 av 650 avhandlingar innehållade ordet meta.

 1. 1. Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

  Författare :Meta Cederberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Invandrarelever attityder -- Sverige; Invandrarflickor; attityder Sverige; Skolan attityder till Sverige;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om mötet med svensk skola ur 12 unga kvinnors perspektiv. De flydde till Sverige i början eller under tonåren och genomförde framgångsrika skolkarriärer trots kort vistelsetid i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Utifrån sett - Inifrån upplevt Några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

  Författare :Meta Cederberg; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Pedagogik; Basil Bernstein; School career; visible and unvisible pedagogy; gender; migration; Pedagogy and didactics; dialogue; Symbolic interactionalism; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse some foreign women s perspectives on their first meeting with the Swedish school and to identify and illuminate patterns and processes on different levels that facilitate respectively obstruct the development of their school careers. The women arrived in Sweden in their teens and attended Swedish upper secondary school, completed their education with good results, applied for and were enrolled as students at University. LÄS MER

 3. 3. MUSCLE STRENGTH, GROSS MOTOR FUNCTION AND GAIT PATTERN IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

  Författare :Meta Nyström Eek; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child; muscle strength; reference values; cerebral palsy; motor skills; gait; resistance training;

  Sammanfattning : Aim The main purpose was to explore the relationship between muscle strength and walking ability in children with bilateral spastic cerebral palsy (CP), and to analyse whether muscle strength training can improve walking ability. Another aim was to establish normative values for muscle strength in terms of torque in typically developing children and adolescents, and in relation to sex, age and body weight. LÄS MER

 4. 4. Gynekologer och barnmorskor inom svensk abortvård : åsikter, erfarenheter och upplevelser

  Författare :Meta Lindström; Ann Lalos; Marianne Wulff; Lars Jacobsson; Karl-Gösta Nygren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; abortion; abortion care; abortion methods; experience; gynecologist; interaction; midwife; opinion; perception; work environment; Obstetrics and gynaecology; Obstetrik och gynekologi;

  Sammanfattning : Aim: To investigate gynecologists’ and midwives’ views and experiences regarding work in abortion care in Sweden. Methods: Questionnaire to gynecologists (n=269) and midwives (n=258 comprising 48 questions, response 85%. LÄS MER

 5. 5. Extracting Text into Meta-Data : Improving machine text-understanding of news-media articles

  Författare :Johannes Lindén; Tingting Zhang; Stefan Forsström; Patrik Österberg; Martin Holeňa; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Society is constantly in need of information. It is important to consume event-based information of what is happening around us as well as facts and knowledge. As society grows, the amount of information to consume grows with it. LÄS MER