Sökning: "meta-bild"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet meta-bild.

  1. 1. Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap : A play of shadows. Image Critique and Icon Aesthetics in the works of Lars Gyllensten

    Författare :Camilla Brudin Borg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Lars Gyllensten; Don Juan; Goya; Toulouse-Lautrec; Cézanne; Degas; camera obscura; meta-bild; metafor; bildkritik; ikonoklasm;

    Sammanfattning : This dissertation addresses, on the one hand, Lars Gyllensten’s fundamentally critical relationship to imagery and image interpretation. Throughout his literary career, in his fiction as well as in his polemic criticism in the press, Gyllensten has performed the role of iconoclast. LÄS MER