Sökning: "mesh repair"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden mesh repair.

 1. 1. Male inguinal hernia repair with mesh. Short- and long-term results and the question of infertility

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Magnus Hallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hernia repair; groin hernia; inguinal hernia; Lichtenstein; TEP; mesh; male infertility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med stigande ålder försvagas våra vävnader. Om bukväggen i ljumsken blir för svag, så kan bukinnehållet pressas ut genom svagheten. Detta kallas för ljumskbråck. Sjukdomen är mycket vanligare hos män och drabbar alla åldrar. LÄS MER

 2. 2. Audit of groin hernia repair

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Anders Kald; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; inguinal hernia; complications; re-operation; recurrence; audit; cost-effectiveness; mesh; laparoscopy; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Inguinal hernia repair is the most frequent procedure in general surgery. In the USA approximately 700,000 groin hernioplasties are carried out annually and accounts for almost US$ 3 billion in annual health care revenue. In Sweden approximately 20,000 hernia operations are performed annually and more than 3,000 of them are recurrent hernias. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Modern Incisional Hernia Repair Techniques

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Peder Rogmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hernia Mesh Repair; Incisional Hernia; Randomised Controlled Trial; Mesh Contraction; Long-term Outcome; Open vs Laparoscopic Surgery; Incisional Hernia; Hernia Mesh Repair; Randomised Controlled Trial; Mesh Contraction; Long-term Outcome; Laparoscopic vs Open Surgery;

  Sammanfattning : Incisional hernia is one of the most common complications (5–20%) after abdominal surgery. Surgery is the only option to cure a hernia. Symptoms of an incisional hernia depend on the size of the abdominal wall defect and the protruding tissue. About 30% of the patients with an incisional hernia will have an operation performed. LÄS MER

 4. 4. Recurrent groin hernia - Outcome after surgery

  Detta är en avhandling från Surgery, Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Dan Sevonius; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Groin hernia; inguinal hernia; recurrence; re-recurrence; mesh repair; chronic pain; hernia register;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vad är ljumskbråck och hur vanligt är det ? Bråck är en försvagning i bukväggen genom vilken bukhinnan och bukinnehåll kan bukta ut så att en knöl kan kännas. Bråck i ljumsken kan vara medfödda eller utvecklas med stigande ålder då vävnaden försvagas. LÄS MER

 5. 5. The changing path of inguinal hernia surgery

  Detta är en avhandling från Fritz H. Berndsen, Miklabraut 54, 105 Reykjavík, Iceland

  Författare :Fritz H Berndsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; orthopaedics; traumatology; Surgery; spermatic cord; recurrence rate; complications; bilaterality; mesh; laparoscopy; randomised multicenter trial; Inguinal hernia; groin hernia; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Operation för ljumskbråck är den vanligaste operationen inom kirurgin. Sjukdomen drabbar främst män och till största delen de som är i arbetsför ålder. Årligen utförs ca. 20. LÄS MER