Sökning: "mervärden"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet mervärden.

 1. 1. Management control for sustainability : Activities and procedures for energy management in industrial companies

  Författare :Josefine Rasmussen; Mikael Ottosson; Henrik Nehler; Fredrik Tell; Fredrik Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Sustainability management control; energy management; energy efficiency investments; decision-making; activities and procedures; non-energy benefits; energy-intensive industries; Energiledning; investeringar i energieffektivisering; styrning; beslutsfattande; aktiviteter; procedurer; mervärden; energiintensiv industri;

  Sammanfattning : The thesis takes its point of departure in the important role of the industrial sector in mitigating climate change through a reduced energy use. There is a lack of understanding for how energy management should be organised and implemented in industrial companies. LÄS MER

 2. 2. Non-Energy Benefits of Industrial Energy Efficiency : Roles and Potentials

  Författare :Therese Nehler; Patrik Thollander; Mats Söderström; Erik Dahlquist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Climate and environmental targets place significant requirements on energy efficiency and improved industrial energy efficiency is viewed as one of the most important means of reducing CO2 emissions and mitigating climate change. Even though efforts have been undertaken to improve energy efficiency there is still the potential for further improvements to be made. LÄS MER

 3. 3. Synergi? : En studie av några industriföretag

  Författare :Johan Holtström; Helén Anderson; Per-Olof Brehmer; Sören Kock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Synergy; merger; acquisition; integration; business relationship; business network; supplier; customer; Synergi; fusion; förvärv; integration; affärsrelation; affärsnätverk; leverantör; kund; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Synergi är viktigt i samband med fusioner och förvärv. Utgångspunkten är att synergi, i både teori och praktik, används för att skapa olika typer av mervärden. Fusioner och förvärv är frekvent förekommande i företagande och det är många olika aktörer som berörs av sådana förändringar, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Företagares agerande för hembygdens utveckling

  Författare :Lisa Bois; Darush Yazdanfar; Saeid Abbasian; Ulrika Sjödin; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mundane Societal Entrepreneurship; Entrepreneurial Motivation; Attributes for Local Area Development; vardagligt samhällsentreprenörskap; entreprenörens drivkraft; faktorer för lokal utveckling;

  Sammanfattning : This thesis describes the connection between mundane societalentrepreneurship and local area development in a rural sparsely populatedcontext. It is a qualitative study from a holistic view on the actors. The empiricalwork consists of three deep case studies from one of the most sparsely populatedregions in Europe. LÄS MER