Sökning: "merchants"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet merchants.

 1. 1. Mellan producent och konsument Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Brismark; Klas Nyberg; Inger Jonsson; Christer Ahlberger; [2008]
  Nyckelord :Economic history; Hälsingland; Hudiksvall; merchants; middlemen; linen; 19th century; proto-industry; peasant trading; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to an increased understanding of the underlying conditions for the development of a domestic market for consumer goods by studying how the distribution of goods between the town and the countryside in the county of Hälsingland, Sweden, was organized during the first half of the 19th century. The thesis has analyzed the different kinds of persons involved in the distribution of goods, their functions and mutual relations. LÄS MER

 2. 2. Dygdens förvandlingar Begreppet dygd i tillfällestryck till handelsmän före 1780

  Detta är en avhandling från Uppsala : Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Janne Lindqvist; Stina Hansson; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; occasional poetry; virtue; merchants; Swedish literature in the seventeenth and eighteenth century; history of literature and ideas; rhetoric; history of ethics; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how the concept of virtue (dygd) is used in Swedish occasional poetry addressed to merchants before 1780. Occasional poetry was the major kind of literature in Sweden in the seventeenth and the eighteenth century, and usually addressed to the nobility and other dominant groups. LÄS MER

 3. 3. Proactive Range Management : A Timber Supplier’s Efforts to Influence the Product Assortment of Builders’ Merchants

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Daniel Ellström; Jakob Rehme; Tomas Nord; Daniel Nordigården; Daniel Chicksand; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Different builders’ merchants demand a variety of products, and no effort has yet been made to coordinate these demands. Therefore, suppliers of timber to builders’ merchants are facing a problem in terms of requirements for a product range that is too extensive. LÄS MER

 4. 4. Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland. Between producer and consumer. Merchants, middlemen and credits in early 19th century Hälsingland

  Detta är en avhandling från Västerås : Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Economic History 83

  Författare :Anna Brismark; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Hälsingland; Hudiksvall; köpmän; kommissionärer; linne; 1800-tal; protoindustri; bondehandel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Grosshandlare, bönder, småfolk : Trönös skogsnäringar från och med det industriella genombrottet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Knut Ohlsson; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER